Záhrada umenia

Záhrada umenia

V súvislosti s dokončením rekonštrukcie objektu galérie na Zimnej ul. č. 47 v rokoch 1994 - 1996 bolo vypracované architektonické riešenie na realizáciu galerijnej Záhrady umenia. Následne sa previedlo zatrávnenie a výsadba okrasných kríkov a drevín. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel získaných predovšetkým z Medzinárodných sochárskych sympózií, ktoré Galéria umelcov Spiša organizovala v dvojročných intervaloch.

 

Myšlienka vytvoriť v exteriéri galérie sochársku expozíciu sa usiluje nadviazať na ďalšiu spišskú tradíciu, ktorú predstavovalo súžitie viacerých etník a s tým súvisiace čulé zahraničné styky. Spiš bol v minulosti križovatkou rôznych kultúr, na túto skutočnosť dnes nadväzuje medzinárodná spolupráca najmä v oblasti karpatského euroregiónu.

 

Doteraz osadené sochárske diela zo spišského travertínu, dreva a kovu vytvorili umelci na štyroch sympoziálnych pobytoch v Spišskej Novej Vsi v rokoch 2002, 2004, 2006 a 2008. Záhradnú expozíciu tvorí šestnásť diel reprezentujúcich súčasnú sochársku tvorbu umelcov z Poľska, Ukrajiny, Rumunska, Českej republiky a Slovenska. Jedno z diel patriace Imrichovi Svitanovi - Brána do tretieho tisícročia nepatrí do zbierkového fondu galérie, ale je majetkom mesta. Stála expozícia galérie je budovaná od roku 2002 v priestoroch galerijnej záhrady situovanej za budovami galérie na Zimnej ulici č. 46 a 47.

 

Zoznam autorov: 

Roman Vasil, Imrich Svitana, Juraj Gavula, Wieslaw Jelonek, Amalka Ľudmila Valenčíková, Tibor Gurin, Daniel Tatarka, Petr Císařovský, Otto Korkoš, Tomasz Lukaszczyk, Barna Éltes, Daniel Tatarka, Rudolf Hofer.

 

Virtuálna prehliadka expozície TU.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz