Terra Gothica

Terra Gothica

Vstup do virtuálnej 3D prehliadky expozície:

______ 

 

Gotická cesta v obrazoch je založená na prezentácii diel zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou. 45 vybraných umelcov, pochádzajúcich prevažne z regiónu Spiš, zachytáva na obrazoch a v kresbách architektonické skvosty ako veduty, interiéry miest i konkrétnu spišskú krajinu. Expozícia prezentuje 37 výtvarných diel v maľbe a plastike od 23 autorov. Novinkou v expozícii je interaktívny počítačový panel, ktorý umožňuje návštevníkom prehliadanie všetkých vystavených, i deponovaných diel v celkovom súčte 108 diel od 45 autorov, ktoré má Galéria umelcov Spiša evidované v zbierkach.

  

Stále expozícia Terra Gothica vybranými dielami dokumentuje cieľové miesta a body Terra Incognity v rámci gotickej cesty, prezentujúc tri zo štyroch okruhov cesty, ktoré najviac korešpondujú s vybranými akvizíciami GUS. Jednotlivé okruhy sú členené do interpretačných celkov vo výstavných priestoroch stálej expozície. Diela sú delené podľa miest lokácie. Návštevník si priamo na mape môže nájsť zobrazovaný objekt či výsek krajinného prostredia.

 

01. spišsko-gemerský okruh,

02. spišský okruh tatranský,

03. spišský okruh pieninský.

 

Zoznam výtvarníkov / 45 autorov prezentovaných v stálej expozícii:

BECA, Vasil; BÉREŠOVÁ, Lucia; BOROVIČKOVÁ, Anna; BUBÁN, Štefan; ČORDÁK, Ľudovít; DANILIČ, Taras; DAŇO, Juraj; DUBAY, Orest; FABINI, Jozef; GEORGIEV, Ilko; HANULA, Jozef; HAŠČÁK, Jozef; HENNEL, Marián; HUDZÍK, Štefan; IVAN, Ondrej; JIROUŠEK, Alexander; JURÁNEK, Jan; KACVINSKÝ, Ladislav; KENEDICH, Jozef; KRÁLOVÁ, Klára; KRÝSLOVÁ, Oľga; KUBÍK, Štefan; KUZMA, Boris; MAJKUT, Jozef; MAKOVICKÝ, Emil; MARSZALEK, Tadeusz; MEDŇANSKÝ, Ladislav; MIKITA, Vladimír Vasiljevič; MONIATOWICZ, Janusz; NEMČÍK, Július; OLSZEWSZKI, Alexander; PAULOVIČ, Emil; POLLÁG, Peter; POLOM, Ján; POLZIECZ-NIEDZIEWICZ, Maria; POPOVIČ, Vladimír; RÁKOSI, Ernest; ROSKOVÁNYI, Štefan; SIRANKO, Mikuláš; ŠIMO-SVRČEK, Ján; ŠKATULÁR, Juraj; TATARKA, Daniel; TILLNER, Michal; TOKOV, Točko; VALENČÍKOVÁ, Amalka Ľudmila

 

Autori projektu: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Kamila Paceková

Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Katarína Vojtášová

Grafický dizajn: Dávid Hutira

 

Výstava je realizovaná vďaka finančnej podpore mimoriadneho grantu Košického samosprávneho kraja - Terra Incognita 2012.

 

_________________

NA STIAHNUTIE

Tlačoviny k stálej epozícii:  Plagát,  Pohľadnica,  Skladačka

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz