UČITELIA I DEJATELIA

Výstava s jednoduchým, ale výstižným názvom reflektuje umeleckú činnosť pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši. Diela zo zbierky galérie a súkromných archívov dvanástich výtvarníkov sú ukážkou heterogénnych štýlov a tém, ktoré spájajú vizuálne a tematické príbehy.

 

Galéria umelcov Spiša vo svojej zbierke uchováva mnoho významných umeleckých diel. Medzi nimi sa však iba skromne objavujú diela pedagógov a osobností kultúry, ktorí popri svojej tvorivej umeleckej, či kultúrnej činnosti venovali dlhé roky tvorbe, aj vzdelávaniu žiakov – potenciálnych úspešných výtvarníkov. Vybraní umelci generačne patria k starším umelcom, ktorí sa podieľali na výtvarnom školení novej generácie spišských výtvarníkov. Výstava v rámci cyklu Téma je poctou ich učiteľskej a kultúrnej práci a zároveň prezentuje aktívne tvorivé obdobia umelcov. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Autori: Ivan Bobula, Anna Fedáková, Marián Hennel, Štefan Hudzík, Zdeněk Jeřábek, Eva Končeková, Otto Korkoš, Peter Krupa st., Emil Labaj, Rudolf Rabatin, Imrich Svitana, František Žoldák

 

Sochárske práce Štefana Hudzíka, v ktorých sa objavuje postava Majstra Pavla, korelujú so životom a dielom Petra Krupu st. pre jeho vizuálnu podobu so stredovekým rezbárom. Ako pedagóg vychoval celé generácie úspešných výtvarníkov a jeho tvorbu i život výrazne ovplyvnila hudba a divadlo. Kontemplatívne krehké i efemérne diela Anny Fedákovej sú v konfrontácii s masívnymi skulptúrami Otta Korkoša. I napriek heterogénnemu materiálu je kresťanská či mystická idea diel platná u oboch autorov. Sochár Imrich Svitana inšpirovaný prírodou tvorí diela vyznačujúce sa znakovosťou a hlbokou myšlienkou. Dekoratívnosť uplatnená v diele Ivana Bobulu, ktorý sa približuje k pointilistickým tendenciám, je kladená do opozície k jemným kvetinovým zátišiam Evy Končekovej. Industriálnu tvár krajiny znázorňuje tvorba Mariána Hennela, ktorá je v kontraste s dielom Bobulu tvoriaceho v pointilistickom duchu, s dôrazom na zobrazenie krajiny s architektonickým fragmentom. Motív prírody a koní nájdeme v maliarskych, kresbových, či grafických prácach Zdeňka Jeřábka. Spracovanie motívu koní nachádzame v diele Štefana Hudzíka v štylizovanej podobe, zatiaľ čo u Jeřábka je kôň stvárnený realisticky, alebo v pohybovej svižnej skratke. U Františka Žoldáka prevažujú lyricko-realistické témy zo spišskej krajiny, zátišia i florálne motívy, doplnené abstraktnou maľbou, ovplyvnené poéziou a hudbou. Hudobný zážitok zhmotňujú aj diela Rudolfa Rabatina, ktorý maľbu inšpirovanú prírodou svojsky analyzuje a logické zákonitosti matematiky vyrovnáva gestickou expresívnou maľbou. Realistické tematické východisko vo výslednej relatívnej abstrakcii hľadá i Hennel. V jeho maľbách je krajina iba tušená, zobrazená v náznakoch. Emila Labaja inšpiruje poézia, hudba i divadlo. Tvorí realistické kompozície kombinované s autorskou symbolikou a znakovosťou, mnohé sa stávajú odrazom kultúrneho diania v meste Spišská Nová Ves.

 

Mgr. Kamila Paceková, kurátorka výstavy

 

_________________ 

NA STIAHNUTIE -> Info poster 

 

_________________

Kurátorka výstavy:  Mgr. Kamila Paceková – GUS

Produkcia:  Mgr. Mária Šabľová – GUS  

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

 

_________________

Reportáž o výstave regionálnej TV Reduta, odvysielaná 27. 4. 2022:

archív TV Reduta

 

_________________ 

Z vernisáže výstav 6. 4. 2022:

 

Vernisáž

06.04.2022 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

06.04.2022 - 03.07.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz