SYMFÓNIA PRE 5 ZMYSLOV

SYMFÓNIA PRE 5 ZMYSLOV

Prvá a posledné repríza unikátneho projektu v autorskej koncepcii Mgr. Martiny Martincovej spája interpretačné a edukačné. Výstava uvádza maliarske diela súčasných mladých umelcov – absolventov Csudaiovho ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave: Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ) a Patrície Koyšovej (SK). Pre ich tvorbu je charakteristická  abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Výstava poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ našimi zmyslami.  

 

Funkciu kontaktného, spojovacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené a priamo v expozícií umiestnené interaktívne zmyslové pomôcky. Za ich pomoci má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

 

„Edukačno-prezentačná výstava ponúka jeden z návodov, ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať, dekódovať ich a spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. Paralelne pojednáva o tom, akú má výtvarné dielo v dnešnej dobe schopnosť plnohodnotne aktivovať naše podnetmi presýtené a otupované zmysly, pričom následne v nás utvára kvalitatívnu zmyslovú skúsenosť a zanecháva senzorickú stopu,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Martina Martincová. "Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať a spoznávať aj výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou a predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov."

 

Výstava je jedinou reprízou projektu Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici z roku 2016, ktorý realizovala k 60. výročiu svojho vzniku s cieľom oživiť tradíciu tzv. edukačných výstav.V Galérii umelcov Spiša je uvedená v rámci výstavného cyklu "Téma" vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

 

Autorka a kurátorka: Mgr. Martina Martincová

Odborná spolupráca: Mgr. Kamila Paceková

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

 

Projekt realizovaný vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. 

Vernisáž

05.04.2017 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

05.04.2017 - 30.07.2017Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz