PONÁRANIE / VYNÁRANIE

PONÁRANIE / VYNÁRANIE

Vstup do virtuálnej 3D prehliadky výstavy:

______ 

 

Výstava Ivany Slávikovej z cyklu Profily je poetickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť s prítomnosťou, hľadajúc diferentné roviny osobného prežívania. Autorka sa na profesionálnej úrovni potápa v studených vodách strednej Európy, čo jej cez skúsenosť limitov vlastného tela umožňuje nachádzať nové prístupy v umení.

 

Autorka vo svojej tvorbe meria a zaznamenáva priestor a čas, umenie sa pre ňu stáva procesom poznávania a interakcie s prostredím, ktoré ju obklopuje. Skúmanie hodnotových štruktúr v kontexte času a priestoru podlieha záujmu o fázy zrodu a formovania významovej skladby diela, pričom realizácia umeleckých a environmentálnych aktivít prezentuje aktívnu spoluúčasť na širších súvislostiach života. Východiskom prezentovaných diel sú špecifické socio-kultúrne udalosti orientované na konkrétne prostredia a to aj pod vodnou hladinou. Voda je jedným zo základných elementov, ktorý je svojou tekutosťou blízky času. Ponorením sa do prostredia skrytého bežnému pohľadu sa tak autorka ponára do času. Priestor je vnímaný celým povrchom tela, preniká do riečiska krvného obehu, do plynulosti myšlienok. Rytmus pohybu sa radikálne mení, fyzikálne zákony sa stávajú prekážkou, čo zároveň rozširuje možnosti vnímania. Ohnisko analýzy sa z videných vecí presúva na proces videnia.

 

Špecifickým prostredím, ktoré Ivana Sláviková kontinuálne skúma, sú vodné diela: priehrady. Vodné plánovanie v minulosti násilne prerušilo plynutie života v obciach, ktoré boli vysťahované a následne zaplavené. Domy sa stali obydlím vodných živočíchov, námestia a ulice sa ponorili do ticha. Fragmenty architektúry, ktoré postupne splývajú s podvodnou flórou a faunou, sú mementom spomienok niekoľkých generácií, ktoré autorka oživuje svojou fyzickou prítomnosťou.

Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.

 

O AUTORKE

Ivana Sláviková (*1981) v r. 2011 úspešne ukončila doktorandské štúdium v Ateliéri Socha a aplikované médiá na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas štúdia absolvovala pracovnú stáž na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Od r. 2011 pôsobí ako odborná asistentka a od r. 2013 zároveň ako vedúca na Katedre sochárstva a priestorovej tvorby Akadémie umení v Banskej Bystrici. Je držiteľkou Ceny Martina Benku a Ceny Slovenskej výtvarnej únie. Svoju tvorbu prezentovala na samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.   

                                                  

_________________

 

Autorka a kurátorka výstavy:  Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

Produkčná spolupráca:  Mgr. Lenka Králová – GUS  

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

 

_____________________

 

FOTOGALÉRIA

Vernisáž

01.12.2021 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

01.12.2021 - 27.03.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz