NARNIA / INÝ PRÍBEH

NARNIA / INÝ PRÍBEH

Výstava, ktorej hravý názov vychádza z románov – kroník o Narnii od C. S. Lewisa, uvádza premeny súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie v dialógu s grafikou a keramikou. Jej cieľom je odhaliť silu naratívnosti a možnosti jej interpretácie v rôznorodých médiách, ako keramika, grafika, súčasná knižná ilustrácia, ex libris. Kolektívna výstava ôsmich umelcov akcentuje zbierkový fond galérie a aktuálnu tvorbu vybraných autorov, pochádzajúcich prevažne z východného Slovenska. V kon-frontačnom dialógu sa stretávajú keramické diela Márie Banášovej a Petra Krupu st. s grafikou zo zbierky galérie od Jany Kiselovej-Sitekovej a Emila Sedláka, s ex libris Petra Kocáka i novou knižnou ilustráciou Noemi Ráczovej, Kataríny Ilkovičovej a Jany Kalixovej. Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Téma.

 

Autori: Mária Banášová, Katarína Ilkovičová, Jana Kalixová, Jana Kiselová-Siteková, Peter Kocák, Peter Krupa st., Noemi Ráczová, Emil Sedlák 

 

Keramické práce Márie Banášovej prekvapujú svojou vyrovnanosťou a spontánnosťou, v nečakaných kompozíciách sa stretáva nápad s fantáziou a humorom. V dielach Petra Krupu st. nachádzame námety, ktoré vychádzajú z náboženskej tematiky, či z tém inšpirovaných klasickou hudbou, v ktorých vizualizuje zvuk i tóny. Tradičné grafické techniky prezentujú kontrastné diela dvoch autorov, Jany Kiselovej-Sitekovej a Emila Sedláka. Vyobrazenia krajín, rastlín, zvierat a ľudí v prácach Jany Kiselovej-Sitekovej sú plné krehkých detailov. Imaginatívne diela Emila Sedláka odzrkadľujú svet surrealistických premien i snových vízií. Uvedené práce oboch autorov sú v nezanedbateľnom počte zastúpené v zbierkovom fonde galérie. Ex libris Petra Kocáka je tvorené pevnou líniou s jemným prepracovaným šrafovaním. Nová knižná ilustrácia je zastúpená vo výbere diel od Noemi Ráczovej, Kataríny IlkovičovejJany Kalixovej. Flexibilné autorky sú schopné ponúknuť remeselne precízne, ručne maľované grafické techniky, ale i modernú digitálnu maľbu, ktorú chápu ako tvarovú hru.

 

Rôznorodosť umeleckých realizácií a osobitosť autorských prejavov ponúka návštevníkovi aj papierový zošit ‒ sprievodca, ktorý okrem tvorivých úloh uvádza profily vystavených autorov. Výstava otvára priestor pre zamyslenie sa nad postavením keramiky a knižnej ilustrácie v kontexte vývoja výtvarného umenia i eventuálne prehodnotenie zbierkového fondu galérie a jeho postavenie voči týmto médiám.

 

Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová - GUS

Odborná spolupráca: Mgr. Katarína Balúnová, ArtD. - GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. - GUS

 

_____________________

NA STIAHNUTIE

Tlačovina Sprievodca výstavou Narnia / Iný príbeh: KLIK TU

 

_____________________

KRÁTKE VIDEÁ

Kurátorka Zuzana Juháziová o výstave: 

 

 

Krátky video-statement autorky Noemi Ráczovej:  KLIK TU

Krátky video-statement autorky Kataríny Ilkovičovej:  KLIK TU

  

_____________________

FOTODOKUMENTÁCIA

 

Vernisáž

15.07.2020 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

15.07.2020 - 08.02.2021Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz