KRÍŽOM KRÁŽOM

KRÍŽOM KRÁŽOM

Výstava Krížom Krážom je putovaním cez zbierku Galérie umelcov Spiša v hľadaní kríža ako znaku a symbolu. Zámerom je pritom prekročiť náboženský význam kríža, poukázať na nové konotácie a súvislosti v rámci konfrontácie jednotlivých umeleckých diel, ktoré sú cez výskum zbierky selektované tak, aby nadväzovali dialóg. Výber diel sa vyznačuje širokým časovým rozpätím, od začiatku 20. storočia po súčasnosť, pričom prezentuje 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4 zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT), ktorí ponúkajú nový pohľad na tému a rozširujú interpretačnú rovinu. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Zbierka v dialógu. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zo zbierky: Katarína Balúnová, Tomáš Agat Błoński (PL), Miroslav Bonk, Pavol Breier, Eva Čarnoká, František Guldan, Jozef Hanula, Milan Hnat, Alan Hyža, Ladislav Kacvinský, Martin Kacvinský, Petra Konôpková, Otto Korkoš, Gabriel Kosmály, Matúš Lányi, Emil Makovický, Jaroslav Malík (CZ), Alexander Olszewski (PL), Viliam Pirchala, Peter Pollág, Peter Rónai, Mária Rudavská, Emil Sedlák, Mikuláš Siranko, Monika Stacho, Amalka Ľudmila Valenčíková, Peter Župník

Hostia: Filipe Vilas Boas (PT), Milena Dopitová (CZ), Alejandro Mañas García (ES), Joa Zak (PL)

 

Kríž je neoddeliteľnou súčasťou našej kultúrnej, ale aj národnej identity. Byzantský dvojkríž, donesený vierozvestcami Cyrilom a Metodom, je ústredným symbolom štátnej vlajky. Stojaci na trojvrší ukazuje svoje miesto v našom povedomí: krížu patrí centrum a vyvýšenie. Kríž ako koruna kostolných veží a vežičiek je bodom, ku ktorému sa zdvíhajú pohľady.  Kríž pri ceste sprevádza pútnikov a víta prichádzajúcich pred vstupom do miest a dedín. Je začiatkom a koncom. Kríž je grafickým zobrazením centra, kozmickou osou, komunikačným bodom medzi nebom a zemou. Kríž je tiež symbolom univerzálneho, archetypálneho človeka, ktorý je schopný harmonickej expanzie v horizontálnej - racionálnej aj vertikálnej - spirituálno-duchovnej rovine. Pod dohľadom kríža žijeme naše malé životy, aby sme nakoniec pod kríž uľahli navždy. Znak kríža je starovekým symbolom života. Kruh, do ktorého je vpísaný rovnoramenný kríž predstavoval slnko ako darcu života. Toto vyobrazenie môžeme sledovať ako zlatú niť do hĺbky dejín až k neolitu. Boh slnka, Sol Invictus zastúpený týmto symbolom, bol mimoriadne populárny v období neskorej rímskej ríše. Zachované relikty doby napovedajú, že znak boha slnka čiastočne splynul s kresťanským krížom po tom ako v 4. storočí cisár Konštantín I. vyhlásil kresťanstvo za oficiálne náboženstvo. Prvé vyobrazenia Krista na kríži negujú smrť, sú naopak spodobením slávy, dôstojnosti a života. Až v stredoveku bola v umení priznaná trpiteľská stránka ukrižovania, vidíme rozdrásané telo na konci svojich síl. Aj tu však vstupuje element nádeje v podobe zelených výhonkov v rámci obrazu kríža ako stromu života. Podľa niektorých naratív drevo kríža pochádzalo zo stromu života vysadeného v záhrade Eden. Kruh sa tak uzatvára – smrť na kríži je vstupom do raja, kde sa začal písať biblický príbeh ľudstva.

Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.

 

__________________

 

Autorka a kurátorka výstavy:  Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

Produkčná spolupráca:  Mgr. Kamila Paceková – GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

 

_____________________

 

FOTOGALÉRIA

Vernisáž

01.12.2021 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

01.12.2021 - 27.03.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz