KRIVÉ ZRKADLO

KRIVÉ ZRKADLO

Premiérová interpretácia expresívnej figurálnej maľby v dielach 9-tich mladých východoslovenských výtvarníkov:  Zuzana ANTALOVÁ, Gabriela DOĽACKÁ, Martin KACVINSKÝ, Maroš KONTROŠ, Adam MACKO, Ildikó PÁLOVÁ, Karol PETREŠ, Richard ROHÁČ a Michaela THANOVÁ. Spoločným menovateľom prezentovaných malieb je výrazné gesto, matéria farby, surovosť vyjadrenia a výpovede bez príkras a cenzúr.

 

Krivé zrkadlo je deformovaným, často až groteskným odrazom nielen nás samotných, ale aj celej spoločnosti. Expresívna maľba prezentovaných mladých autorov je energickou výpoveďou bez príkras a cenzúr. Kým u niektorých autorov badať silný emočný vplyv subjektívneho prežívania v podobe portrétov a spracovávania osobných skúseností a zážitkov (Antalová, Kontroš, Pálová), iní kriticky poukazujú na celú spoločnosť v jej morálnej biede a existenciálnej kríze (Doľacká, Kacvinský, Petreš, Roháč, Thanová), či analyticky skúmajú matériu tela, ktorú zámerne deformujú, dekonštruujú (Macko)... Súčasná sociálna a politická situácia plná skrytej či otvorenej agresie, nerovnosti a nespravodlivosti vyvoláva krízu predstáv o človeku. Umelci zápasia so spoločenskými konvenciami, búria sa proti zavedeným pravidlám života, ktoré možno nazvať prežívaním. Napriek tomu sa jedná o apolitickú, individuálnu revolúciu, ktorá sa môže zdať byť obmedzenou v priestore plátna, avšak v skutočnosti z neho vystupuje, aby sa šírila ako zvukové vlny výkriku po lepšom svete. Je to maľba skôr intuitívna a emocionálna než intelektuálna, ktorú charakterizuje nadšenie pre spontánnosť a iracionálnosť. Zároveň je médiom, cez ktoré umelec objavuje samého seba a vyrovnáva sa tak s traumami a úzkosťami.

 

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. art. Katarína Balúnová

Odborná spolupráca: Mgr. Kamila Paceková

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

 

 

Výstavu tejto galérie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vernisáž

09.08.2017 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

09.08.2017 - 03.12.2017Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz