KONTAJNER SPOMIENOK

KONTAJNER SPOMIENOK

Galéria umelcov Spiša pripravila k 30. výročiu svojho založenia (v r. 1987) prvú komplexnejšiu dokumentačnú výstavu, ktorá je prvým galerijným projektom zameriavajúcim sa na "recykláciu" vybraných dokumentačných a historických faktov, pričom má cielene zakomponované interaktívne stanice na doplnenie tradičnej výstavnej prezentácie. Preto aj názov projektu: Kontajner spomienok, ktorý v šiestich "päťročniciach" sprevádzajú aj ukážky z deponovaných diel, priamo nadväzujúce na spomienkové dianie, ako aj výber dokumentárnych filmov, mapujúcich udalosti a osobnosti z prostredia galérie.

  

Výstava je uvedená v troch samostatných, na seba nadväzujúcich blokoch: Minulosť vs. budúcnosť, Príbeh galérie a Portál spomienok. Retrospektívny pohľad nielen na zbierkový fond, ale aj na komplexnú činnosť galérie je odrazom vývoja umenia, spoločnosti a doby od 80. rokov 20. storočia po súčasnosť. V rámci troch nosných celkov sú prezentované fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia. Jednotlivé celky chronologicky uvádzajú príbeh – 30-ročný život inštitúcie, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rámci kultúrneho života nielen na Spiši, ale aj na Slovensku. Primárnym cieľom výstavy je prezentácia činností, ktoré galéria ako zbierkotvorná inštitúcia zabezpečuje a o ktorej častokrát návštevníci nevedia, zároveň aj priame podieľanie sa návštevníkov na výstave – svoje spomienky či fotografie môžu nechávať ako odkazy, resp. vhadzovať do 'kontajnera spomienok', ktorý je pre nich prichystaný. 

 

  1. Minulosť vs. budúcnosť tvorí audiovizuálna prezentácia z minulosti a prítomnosti – najvýznamnejšie udalosti v "príbehu" galérie za posledných 30 rokov, vychádzajúce prevažne z archivačných fotografií. Spätnou väzbou je "kniha želaní" –  interaktívna stena, na ktorej môže návštevník nechať odkaz, predstavu o galérii, čím sa symbolicky podieľa na vytváraní jej budúcnosti.
  2. Príbeh galérie je nosnou výstavnou časťou: prepája dokumentačnú a výstavnú časť, pričom vzniká príbeh o histórii galérie od jej vzniku (1987) po súčasnosť (2017). V rámci "päťročníc" dominuje výber z výstavnej a dokumentačnej činnosti: každá etapa je doplnená aj vybraným umeleckým dielom zo zbierky, vystavovanom v danom období. Súčasťou celku sú top akvizície za roky 2012 – 2017 vo výbere kurátorky zbierok Mgr. Kamily Pacekovej, ktoré dopĺňajú zbierkotvorný profil inštitúcie.
  3. Portál spomienok tvoria návraty do minulosti, kde interaktívne prvky (tablety, slide-shows) interpretujú históriu galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity. Nosným "portálom spomienok" je interaktívna mapa, ktorá sa stáva stručným sprievodcom vývoja galérie. Súčasťou expozičnej časti sú výpovede pamätníkov o začiatkoch tejto najmladšej pamäťovej inštitúcie na Slovensku, či o začiatkoch ich umeleckej kariéry.

 

Autorka a kurátorka: Mgr. Mária Šabľová

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická

Výtvarné riešenie: Mgr. Jaroslav Čech

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Vernisáž

09.08.2017 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

09.08.2017 - 03.12.2017Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz