JUBILANTI 2017

JUBILANTI 2017

Od roku 2012 sa systematicky spracovávajú profily jubilantov, zastúpených v zbierkovom fonde Galérie umelcov Spiša. V roku 2017 si pripomíname významné životné jubileá vybraných deviatich umelcov: Aljo BERAN (*1907 – †1990) – 110. výročie, Ivan CHAPČÁK (*1947) – 70. výročie, Eva KONČEKOVÁ (*1947) – 70. výročie, Otto KORKOŠ (*1957) – 60. výročie, August MEISSL (*1867 – †1926) – 150. vý-ročie, Ondrej PRIATKA (*1947) – 70. výročie, Monika STACHO (*1977) – 40. výročie, Ján ŠIMO-SVRČEK (*1922 – †2006) – 95. výročie, Peter TREMBÁČ (*1957) – 60. výročie

 

Komorná výstava prezentuje výber iba dvadsiatich prác z celkového počtu 260 deponovaných diel. Z hľadiska zaradenia diel podľa výtvarného druhu je na výstave zastúpené maliarstvo, sochárstvo, kresba, fotografia, grafika a úžitkové umenie.

 

K najstarším dielam patria dve olejomaľby akademického maliara Augusta Meissla, ktorý pôsobil v Nemecku a Rakúsku. Obe datované rokom 1887 zachytávajú husárov jazdiacich na koni v typickej uniforme. Meno Aljo Beran sa spája s mestom Olomouc. Rodák z Krakova pôsobil v Čechách ako výtvarník a pedagóg. Popri maľbe sa ustavične venoval voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii a monumentálnej tvorbe. Depozitár dopĺňa jediná grafika – monotypia Schôdzka z roku 1962. Najbohatšie zastúpená je tvorba Jána Šima-Svrčka s počtom 226 kresieb, ktoré zachytávajú dobový obraz východoslovenskej krajiny a hradbových komplexov na Slovensku. Eva Končeková na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom 70. rokov 20. storočia. Vyše 40 rokov sa venuje monumentálnej textilnej technike – tapisérii. Zbierkový fond galérie dopĺňajú štyri autorské tapisérie a dve maľby s figurálnym a florálnym motívom. Maliar Ivan Chapčák študoval pod vedením Jána Bergera. Galerijný depozitár disponuje jediným dielom toho umelca. Olejomaľba Za dedinou znázorňuje krajinný výsek v ponurej tonalite. Tretím sedemdesiatnikom je Ondrej Priatka, ktorý vytvoril komornú bronzovú plastiku v roku 1977 s názvom Balada. Znázornil ju ako alegorickú ženskú figúru s prvkami abstrakcie. Kežmarčan Otto Korkoš vo svojej tvorbe vychádza z výtvarných konvencií Spiša. Pri realizácii drevených skulptúr je inšpirovaný rustikálnou tradíciou, sochy ukrývajú ducha dávnych kultúr a mýtické posolstvá. Okrem piatich drevených plastík Korkošovu tvorbu dopĺňajú drobné bronzové figúry horalov, prípravné kresbové štúdie a geometrická maliarska kompozícia. V diele Petra Trembáča dominuje abstrakcia s pestrým koloritom. Dve olejomaľby Ráno I. – II. z roku 2003 zachytávajú ranné brieždenie v náznakoch prežiarených lúčov, ktoré zasahujú do neuhladenej pastóznej maliarskej stopy. Medzi najmladších jubilantov sa zaradila Monika Stacho. Fotografie z cyklu Nedotýkajte sa / Don’t touch vznikli na cestách, alebo po návratoch z nich. Digitálnou manipuláciou prepojila krajinu so zátiším.

 

Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková

Odborná spolupráca: Mgr. Mária Šabľová

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Vernisáž

13.12.2017 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

13.12.2017 - 25.03.2018Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz