IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY

IMRICH SVITANA / VERTIKÁLY

Výstava spišského výtvarníka – sochára, medailéra a šperkára Imricha Svitanu je uvedením výberu z komornej aj monumentálnej tvorby za posledné dekády. Realizácia výstavy pod názvom VERTIKÁLY sa opiera o fenomén autorovej hlavnej inšpirácie, ktorým je jeho rodný Spiš: 75 vertikálnych miniatúrnych sošných veží, tvoriacich gro inštalácie, prezentuje 75-te jubileum autora. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Profily, prezentujúceho samostatné umelecké profily, ktoré sú prepojené s výskumnou a akvizičnou činnosťou galérie. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Tvorba akademického sochára Imricha Svitanu bola prezentovaná v mnohých autorských aj kolektívnych výstavách doma i v zahraničí v rámci prezentácie slovenského šperku, medailérstva a sochárstva, ako aj v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“. Nebola však komplexne spracovaná v dialógu všetkých zastúpených tvorivých oblastí, vrátane monumentálnej tvorby. Výstava v artefaktoch, ako aj prostredníctvom interaktívnych nástrojov, prezentuje v skratke vývoj tvorby vo všetkých oblastiach: formou slide-show tiež uvádza ukážky z monumentálnej tvorby. Hlavnú časť tvorí výber z komornej sochárskej tvorby a šperkov, ktoré korešpondujú s pastelmi a kresbami. Zatiaľ nespracovaným materiálom sú skicáre a mnohopočetný dokumentačný materiál, ktorý mapuje autorov pestrý a rôznorodý umelecký život. 

 

Autor, zastúpený v zbierke Galérie umelcov Spiša 56-timi dielami v soche, šperku a kresbe sa aktívne podieľal na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako dlhoročný pedagóg umeleckých odborov na stredných školách v regióne Spiša. Už ako mladý adept umenia sa zúčastňoval na sochárskych sympóziách vo Vyšných Ružbachoch. Talent a fascinácia kameňom a kovom ho priviedli na umelecké štúdiá do Prahy, odkiaľ sa vrátil na Spiš a usadil sa v Poprade. Imrich Svitana ovplyvnil celú generáciu umelcov na východnom Slovensku a komplexné, monografické spracovanie autorovho diela je nevyhnutné pre predefinovanie jeho tvorby v kontexte výtvarného umenia na Slovensku.

               

O autorovi

Imrich Svitana sa narodil 22. 1. 1944 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1963 – 1970 študoval na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (CZ), odbor umeleckého spracovania kovov u prof. Matejovského a Nušla. Od začiatku umeleckej kariéry sa venoval monumentálnej tvorbe, plastikám, medailám a šperkom. Autorove diela sú v zbier-kach Galérie umelcov Spiša, Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie E. Zmetáka, Tatranskej galérie, Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, Galérie mesta Bratislavy, Stredoslovenskej, Šarišskej aj Nitrianskej galérie a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Okrem verejných inštitúcií je autor zastúpený v mnohých českých galériách a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

  

Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová - GUS

Odborná spolupráca: Mgr. Jitka Haaková

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová - GUS

_____________________

 

KRÁTKE VIDEÁ 

 

Dokumentárny filmík o živote a diela Imricha Svitanu v réžii Márie Vašicovej:

  

 

Krátky video-statement Imricha Svitanu o galérii: KLIK TU 

Imrich Svitana o výstave Vertikály: KLIK TU 

 

_____________________

Viac informácií k výstave / na stiahnutie info postery: KLIK TU 

 

Vernisáž

04.12.2019 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

04.12.2019 - 05.07.2020Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz