3D

Vitajte v 3D prostredí virtuálnych prehliadok aktuálnych výstav!

 

 

      

HUMAN ANIMAL I. / NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÍ: OPICA – PES – MAČKA 

Diela 19-tich súčasných autorov zo 6-tich krajín reflektujú nielen spolužitie človeka a vybraných zvierat, ale aj významovú nadstavbu v rámci mytológie kolektívneho podvedomia. Cyklus výstav Téma.

Viac informácií k výstave.

 

 

 

      

 

U-POINTS – TRANZIT: MAREK JAROTTA

Tematická prezentácia výtvarníka s akcentom na problematiku tranzitných uzlových miest. Zastavenie pohybu v maľbe ako priestoru na otázku, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Výstava je súčasťou projektu U-POINTS a výstavného cyklu Profily.

Viac informácií k výstave.

 

  

      

      

JOZEF SEDLÁK: FOTOGRAFICKÁ ESCHATOLÓGIA 

Fotografická výpoveď predstaviteľa konceptuálnej fotografie je zameraná na reflexie bytia a zaoberá sa otázkami posledných vecí človeka s posolstvom "vanitas vanitatum et omnia vanitas..." v nosných tematických celkoch. Výstavný cyklus Profily.

Viac informácií k výstave.

 

 

  

        

TELESKOP / VESMÍR V ZBIERKE 

Výstava zobrazuje atmosféru noci a nočnej oblohy so zaostrením na individuálne vesmíry mikro a makro astro / logických pozorovaní. Fokus na diela tridsiatich autorov zo zbierky galérie v dialógu so štyrmi zahraničnými umelcami (CA, ES, UA). Cyklus výstav Zbierka v dialógu.

Viac informácií k výstave.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz