HUMAN ANIMAL II. / VLK SÝTY, OVCA CELÁ, PRASA VYSMIATE

HUMAN ANIMAL II. / VLK SÝTY, OVCA CELÁ, PRASA VYSMIATE

Medzinárodný projekt nadväzuje na  výstavu s animálnou tematikou Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka, uvedenú v Galérii umelcov Spiša v r. 2021. Projekt je prezentovaný v rámci dramaturgického cyklu Téma a z verejných zdrojov je podporený Fondom na podporu umenia.

Autori: Alena Adamíková, Robert Bielik, Helmut Bistika, Lenka Černota (CZ), Pola Dwurnik (PL), Tomáš Džadoň, Jarmila Sabová Džuppová, Matej Fabian, Jana Farmanová, Andrew Ellis Johnson (USA), Tomáš Klepoch, Jaroslav Malík (CZ), Oľga Paštéková, Jozef Pilát, Matej Rosmány, Adam Šakový, Michaela Šuranská, Ján Triaška, Marc Vilallonga (ES), Ján Zelinka

Výstava sa zaoberá človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše a mapuje trojicu zvierat (vlk – ovca – prasa) úzko spätú nielen s lokálnou agrárnou tradíciou, ale aj s pridruženými symbolickými, mytologickými a náboženskými významami. Diela 20-tich autorov z 5-tich krajín (CZ, ES, PL, USA) sú vtipno-vážnou reflexiou historických, lokálnych, ale aj globálnych skúseností, predstáv a predsudkov spätých s ovcou, vlkom a prasaťom. Aj keď šírka rôznorodých pohľadov tému nevyčerpáva, zostavuje zaujímavú mozaiku symbolických obrazov ľudského vnímania blízkych druhov. Musíme si uvedomiť, že to, ako sa k zvieratám správame, ako ich hodnotíme a aké vlastnosti im priraďujeme, je výsledkom našich antropocentrických postojov, ktoré sú často hluché k utrpeniu tých, ktorí nemajú hlas. 

Do polovice minulého storočia bolo Slovensko prevažne agrárnou krajinou. Trojica zvierat, vlk, ovca a prasa tak v živote ľudí zaujímala dôležitú úlohu a to v pozitívnom, ako aj v negatívnom zmysle. Kým vo vzťahu vlk – ovca môžeme čítať protiklad čierna – biela, dobro – zlo; prasa, napriek svojej užitočnosti a zaznávanej vysokej inteligencii, zaujíma v ľudských mysliach ambivalentnú rolu.

Ovca patrí medzi prvé domestikované zvieratá a zohrala dôležitú úlohu pri vývoji civilizácie. Je tiež mimoriadne dôležitým symbolom v kresťanstve, čo súvisí najmä s charakteristikou poddajnosti a poslušnosti. Ovca sa nevzpiera, nebráni sa ruke s nožom, zabúda (?) na príkoria spôsobené človekom. Kristus je baránkom božím a zároveň pastierom spoločenstva veriacich. Vlk, ktorý je nebezpečný (nielen) pre ovce, bol historicky považovaný prevažne za negatívne, niekedy až diabolské znamenie. Je nepredvídateľný, útočí na zabehnutý spôsob života a dobré mravy. Slávne latinské príslovie hovorí: „Homo homini lupus est.“ (Človek človeku vlkom). Táto veta poukazuje na agresívnu a primárne nepriateľskú povahu človeka, ktorá sa skrýva pod nánosmi kultúry a slušnej výchovy. Zviera, ktoré je nerozlučne späté s predstavou dekadencie, rozkoše, hojnosti až obžerstva, je prasa. V Orwellovej  Zvieracej farme, 1945 sú ošípané najviac podobné človeku, nielen svojou inteligenciou, ale aj chamtivosťou a túžbou po moci. Pôvodné heslo „Všetky zvieratá sú rovné“ sa mení na „Všetky zvieratá sú si rovné, ale niektoré sú si rovnejšie“.

  

_________________

 

Kurátorka výstavy:  Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. – GUS

Produkčná spolupráca:  Mgr. Lenka Králová – GUS  

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

 

_________________

KRÁTKE VIDEO

Kurátorka Katarína Balúnová o výstave:

 

 

_________________

REPORTÁŽ

TV Reduta k výstave, odvysielaná 14. 7. 2022:

archív TV Reduta

Vernisáž

13.07.2022 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

13.07.2022 - 06.11.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz