HUMAN ANIMAL I. / NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÍ: OPICA ‒ PES ‒ MAČKA

HUMAN ANIMAL I. / NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÍ:
OPICA ‒ PES ‒ MAČKA

Vstup do virtuálnej 3D prehliadky výstavy:

______ 

 

Premiérový medzinárodný výstavný projekt sa zaoberá človekom ako integrálnou súčasťou živočíšnej ríše, a to z viacerých uhlov pohľadu a v nadväznosti na kultúrno-historický vývoj. Diela 19-tich súčasných autorov zo 6-tich krajín (PL, CA, FR, USA, DE, ES) reflektujú nielen spolužitie človeka a vybraných zvierat, ale aj významovú nadstavbu v rámci mytológie kolektívneho podvedomia. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu Téma. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  

Vystavujúci autori / Profily autorov:  Alena AdamíkováPola Dwurnik (PL)Jana FarmanováJán FrančákJana HatalováMartin KacvinskýRichard KittaMikuláš Kravjanský Megan Laurent (FR)Matúš LányiAnka Lesniak (PL)Matúš MaťátkoMatt Morris (USA)Igor OndrušAntonia Prinz (DE)Miro TrubačMarc Vilallonga (ES)Ján Zelinka,  Peter Župník

              

Darwinova teória biologickej evolúcie opísaná v knihe On the Origin of Species (O pôvode druhov), 1859 vyvolala svojho času búrlivé reakcie verejnosti a spory medzi vedcami a teológmi. Napriek tomu, že samotný Charles Darwin sa vyhýbal téme vývoja ľudského druhu, nedalo sa spochybniť, že daná teória sa na človeka vzťahuje, čo čiastočne otriaslo zakotvenými antropocentrickými princípmi v spoločnosti. Idea antropocentrizmu, ktorá privileguje človeka voči ostatným živým organizmom je dnes prekonaná a spoločnosť smeruje k postupnému uzatváraniu trhliny medzi človekom a zvieraťom zdôrazňovaním prepojenia všetkých živých organizmov. Konfrontácia a interakcia s inými, ako ľudskými živočíchmi, formovali našu cestu myslenia, našu estetiku a technológiu. V neposlednom rade ovplyvnili aj kultúru a jazyk, ktorý je plný metafor a výrazov odkazujúcich na zoológiu. Množstvo umelcov sa identifikuje so zvieratami, čo im umožňuje vystúpiť zo zaužívaných schém myslenia a vytvoriť novú formu bytia.

 

Výstava Human Animal I. / Najbližší príbuzní: Opica – Pes – Mačka, ako prvá zo série výstav s animálnou tematikou, reflektuje zvieraciu podstatu človeka (human animal) a jeho vzťah k trom špecifickým zvieratám (non-human animals). Kým opica je nám najbližšia biologicky, psa a mačku sme si do rodín „adoptovali“. Vyzvaní domáci a zahraniční umelci z viacerých krajín Európy a USA reagujú na tému cez širokú škálu médií od kresby, cez maľbu a fotografiu po sochu a video. Vo svojich dielach skúmajú spolužitie človeka a vybraných zvierat, prisudzujú zvieraťu ľudské role odkazujúc na charakterové vlastnosti, či spodobujú človeka ako polozviera, vytvárajúc tak bizarné bytosti s tradíciou, zakorenenou v mytológii kolektívneho podvedomia. Vzhľadom na nemožnosť vystúpiť zo svojej (ľudskej) perspektívy si musíme priznať, že zvieratám priradený význam či symbol sa deje cez charakteristiku v ľudských termínoch, bez poznania zvieracej skutočnosti. Diela tak hovoria málo o zvieratách samotných, veľa však o našom vzťahu k nim.

  

______________ 

Kurátorka: Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD. - GUS

Produkčná spolupráca: Mgr. Lenka Králová - GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. - GUS

 

______________ 

KRÁTKE VIDEO

Kurátorka Katarína Balúnová o výstave:

 

 

KRÁTKE VIDEO PROFILY AUTOROV

Uverejnené v rámci medailónov, potrebný klik na meno vystavujúceho autora. 

 

______________ 

Reportáž k výstave: odvysielaná  2. 10. 2021, min. 06:01

archív RTVS Jednotka

 

Reportáž k výstave: 21. 6. 2021

archív TV Reduta 

 

______________ 

FOTOGALÉRIA

Vernisáž

16.06.2021 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

16.06.2021 - 31.10.2021Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz