Galéria OnLine

Galéria OnLine -> KLIK TU

Nový formát "karanténnej" komunikácie prináša informácie, pre-linky a prekliky na naše videá, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach, a môžete aj doma tvoriť - prinášame rôzne dielne on-line "naživo" s postupmi a návodmi nielen pre deti. Naše on-line programy sú bez časového obmedzenia.

 

Galéria OnLine ‒ karanténne novinky Galérie umelcov Spiša

Doba Covidu prináša nové výzvy – aj počas uzatvorenia priestorov galérie pre fyzických návštevníkov sa Galéria umelcov Spiša flexibilne presúva do virtuálneho prostredia, korešpondujúceho s nárokmi storočia a predefinovaním významu činností „kamenných“ inštitúcií on-line. Namiesto plánovaných výstavných projektov a sprievodných programov, ktoré sa vzhľadom k mimoriadnej situácii preplánovali na koniec kalendárneho roka, nastal čas na prehodnotenie kvalitne a chronologicky archivovaných dát a ich sprístupňovania na webovej stránke galérie, ako aj na aktívnych sociálnych sieťach: pod názvom „Galéria umelcov Spiša“ operujeme na FB / profile a funpage, Instagrame a YouTube. Okrem recyklácie už uložených dát pripravujeme vo vlastnej réžii foto a video príbehy, výsledkom čoho je 1. apríla spustený interaktívny projekt Galéria OnLine. Nový kreatívny koncept, spracovaný galerijným staffom ‒ riaditeľkou galérie Mgr. Luciou Benickou a grafičkou Mgr. Art. Ivanou Babejovou, ArtD., zapája všetkých zamestnancov – a to od technickej podpory a aplikácie dát, cez odborné spracovanie, zálohovanie, dramaturgiu, výber a prehodnocovanie obrazových a video-materiálov. Galéria OnLine, aktualizovaná niekoľkokrát v týždni, ponúka virtuálne prehliadky galerijných priestorov, inštruktážne videá k výtvarným workshopom, edukatívne úlohy a súťaže pre rodiny s deťmi, informácie a obrazovú dokumentáciu k výstavám i autorom a veľa iného.

 

Riaditeľka galérie a autorka konceptu Mgr. Lucia Benická dopĺňa: „Koncept Galérie On Line som postavila na nosných pilieroch galerijných činností, vrátane informácií o prevádzkových novinkách. Nosná imidžovka paroduje štruktúru Corony a jednotlivé piktogramy sú aplikované pre konkrétny druh (nielen) on-line prezentácií. Rozsah príspevkov tak umožní spájať viaceré piktogramy, a teda aj činností, napr. aktuálna výstava + zbierka + top dielo + katalóg, a pod. Príprava príspevkov vychádza z aktualizácie materiálov na sociálnych sieťach, ako aj z iných on-line projektov, do ktorých sa Galéria umelcov Spiša aktívne zapája už od roku 2015. Popri virtuálnom presahu našich činností a iných nosných odborných úlohách, súvisiacich s pripravovanými projektami v dobe post-Covidu, sa prevádzka galérie v oboch budovách nezastavila – apríl prináša aj iné výzvy pre úpravy v depozitároch, ako aj údržbu a modernizáciu priestorov, pričom už po Veľkej noci budeme rekonštruovať nový výťah, ktorý prepája tri poschodia jednej z budov a je hlavným nosníkom aj pre návštevníkov na vozíčku.“

 

„Karanténna“ Galéria OnLine vychádza aj z dvoch externe realizovaných virtuálnych projektov: Google Art a Web umenia. Galéria umelcov Spiša bola medzi prvými pamäťovými inštitúciami na Slovensku, ktoré v roku 2015 vstúpili do projektu Google Art Project s tímom britských expertov: cieľom bola virtuálna prehliadka všetkých galerijných výstavných priestorov. Projekt umožňuje rôzne aplikácie, napríklad aj pri google-mape: pokiaľ sa návštevník orientuje v meste a je v blízkosti galérie, spúšťa sa street-view technológia s preklikom – otvárajú sa tak dvere do galérie a vchádza do objektov. Preklik je na našej webovej stránke v dvoch podheslároch ‒ O nás a Návšteva.  Galéria umelcov Spiša je tiež jednou z mála galérií, ktorej zbierkový fond je kompletne digitalizovaný a to do 31. 12. 2019 – aj v tomto období sa postupne odborne spracováva. Súčasťou „karanténnej“ virtuálnej prezentácie je tiež webumenia.sk, kde máme prezentovanú veľkú časť zbierkového fondu, vrátane popisu stálych expozícií, napr. stála expozícia Jozef Hanula.

 

________ 

 Riaditeľka Galérie umelcov Spiša k aktuálnemu lockdownu:

 

 

 

________ 

Reportáž regionálnej TV Reduta: O Galérii OnLine prezradí viac riaditeľka Mgr. Lucia Benická / Galéria OnLine

Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

13.12.2020 - 28.02.2021


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz