EDITA VOLOŠČUKOVÁ: LABORATÓRIUM

EDITA VOLOŠČUKOVÁ: LABORATÓRIUM

Výstavný projekt LABORATÓRIUM interpretuje osobnú dilemu autorky vo vzťahu k výtvarnému umeniu a prírodným vedám, ako aj odzrkadľuje jej nepretržitý záujem a reflexiu na dianie v súčasnom globálnom svete, na jeho aktuálne smerovanie, ale aj dôsledky, ktoré toto „moderné“ dianie prináša. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu PROFILY.

Prešovská výtvarníčka Edita Vološčuková sa v Galérii umelcov Spiša predstavuje aktuálnym výberom rôznorodých diel (inštalácia, objekt, asambláž, monotypia, počítačová fotografia, video-art, akvarel) reflektujúcich problematiku interakcie umenia, vedy a prírody. Ide o dlhodobý projekt, ktorý nie je ukončený, keďže odráža isté celospoločenské problémy, ktoré pretrvávajú, mutujúc do nečakaných podôb. Vološčuková sa zaujíma o problematiku biodiverzity a genetiky a umeleckými prostriedkami reflektuje narušenie týchto systémov. Vo svete inváznych rastlín a biomutácií nachádza paralelu k svetu ľudí, rovnako krutému a bezohľadnému ako príroda, kde sa čokoľvek ušľachtilé môže v krátkom čase zmeniť na zhubné a agresívne. V projekte LABORATÓRIUM výrazne zarezonovala najprv problematika geneticky modifikovaných organizmov a potravín, v roku 2020 pandémia koronavírusu, v súčasnosti je to vojnový konflikt na Ukrajine.

Umelkyňa pracuje so živými organizmami, ktoré sa tak stávajú súčasťou umenia, čo je veľmi zriedkavé. Jej aktuálnou múzou sa stala gledíčia trojtŕňová, extravagantná exotická rastlina. Tento strom ju fascinuje ako príklad invázneho organizmu, ktorý navyše oplýva nevšednou krásou. Špirálovito sa stáčajúce struky evokujú štruktúru DNA, rozvetvené tŕnie s viacerými funkciami demonštruje spôsob komunikácie medzi rôznymi organizmami, medzi flórou a faunou. Časti gledíčie uplatnila v asamblážach. Závesné asambláže sú inšpirované názornými školskými pomôckami, ktoré podávajú exaktný a zhustený výklad určitej problematiky. Snaha dodať dielu zdanie exaktnosti je podvratná a ironická. Autorka rada spája technické súčiastky s biologickým materiálom a šperkami. Vzniká prekvapujúca vízia akéhosi kyborga.  Tak ako miluje prírodu, má rada aj jej protipól – technické zariadenia, technologické štruktúry. Vníma ich ako esenciu racionálna, do ktorej môže tvorivými postupmi vniesť duchovný aspekt. Všíma si vizuálnu stránku matičných dosiek počítačov a zvažuje možnosti ich uplatnenia v umeleckom vyjadrení. Vníma ich ako miniatúry akýchsi architektonických modelov, urbanistických štruktúr, kde možno vizualizovať mikroprocesy prebiehajúce v prírode.

Mgr. Jozef Ridilla, kurátor výstavy

 

Profil autorky: 

Edita Vološčuková (*1951, Stropkov) dlhodobo výtvarne pôsobí v Prešove. V r. 1988 – 2016 pracovala ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej výchovy a umenia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V súčasnosti pôsobí v slobodnom povolaní. Venuje sa grafike, počítačovej grafike, maľbe a intermediálnej tvorbe. Je autorkou viacerých zrealizovaných umeleckých a kurátorských projektov. Venuje sa aj galerijnej animácii a vedeniu workshopov. Je členkou Umeleckého združenia C+S so sídlom v Košiciach a členkou Slovenskej výtvarnej únie.

Absolvovala množstvo plenérov, teoretických sympózií, samostatných a kolektívnych výstav doma aj v zahraničí (PL, UA, HUN, D, CZ, IT, GB, N). Jej diela sú zastúpené v zbierkach domácich aj zahraničných galérií: Krajská galéria v Prešove, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, Východoslovenská galéria v Košiciach, Novohradské múzeum a galéria v Lučeneci, Mestská galéria v Mukačeve (UA), BWA v Krosne (PL) a iné.

Je držiteľkou viacerých ocenení (laureátka medzinárodného Trienále akvarelu 1999 a 2013 v Lučenci, Cena rektora Prešovskej univerzity za Umeleckú tvorbu 2003, držiteľka Ceny prezidenta mesta Nowy Sącz, PL – Salon 2003, držiteľka Pochvalného uznania Galérie v Miškolci za medzinárodný projekt Trojhraničie).

 

_________________

 

Kurátor:  Mgr. Jozef Ridilla

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická - GUS

Produkcia:  Mgr. Kamila Paceková – GUS  

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

Preklady: Gavin Cooper

 

_________________

KRÁTKE VIDEO

Autorka Edita Vološčuková o výstave:

 

 

_________________

REPORTÁŽ

TV Reduta k výstave, odvysielaná 14. 7. 2022:

archív TV Reduta

Vernisáž

13.07.2022 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

13.07.2022 - 06.11.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz