ARTIS MONUMENTUM

Projekt ARTIS MONUMENTUM je 35. ročným príbehom Galérie umelcov Spiša a v prenesenom zmysle sa stáva pamätníkom umeleckého výtvarného života na Spiši. Nadväzuje na výstavu Kontajner spomienok, venovanú 30. výročiu vzniku galérie (v roku 2017) a je uvedený v rámci dramaturgického cyklu Príbeh galérie. Výstava recykluje dokumentačnú, výstavnú, programovú i zbierkotvornú činnosť v siedmich „päťročniciach“ (1987 – 2022) a stáva sa unikátnym, aj keď limitovaným výberovým prierezom 35-ročnej galerijnej činnosti vo vybraných udalostiach, s dôrazom na pohľad „za oponu“ štandardnej výstavnej a odbornej práce. Panelovú prezentáciu dopĺňajú interaktívne stanice s prehľadom vizuálov, filmov, akvizičnej  činnosti, či výber zo zbierkových predmetov. Nechýbajú edukačné stanice s možnosťou zapojiť sa do „dokumentačnej“ práce. Výber dokumentárnych filmov mapuje udalosti, umelecké a riadiace osobnosti galérie, tabletové prezentácie uvádzajú súpisy výstav, publikačnej i odbornej činnosti, zamestnancov i životopisy riaditeľov organizácie. Prepojením cielenej dokumentačnej a výstavnej časti  vzniká stručný a prehľadný príbeh o histórii galérie, „portál spomienok“, ojedinelé svedectvo o pôsobnosti jednej z najmladších pamäťových inštitúcií na Slovensku.

Mgr. Mária Šabľová, kurátorka projektu, uvádza:  „Galéria umelcov Spiša zhromažďuje, odborne spracováva, spravuje, ochraňuje a prezentuje diela výtvarného umenia verejnosti. Okrem zbierkotvornej a výstavnej činnosti, ktoré sú primárnymi úlohami galérie, sa zameriava aj na kultúrno-výchovnú a publikačnú činnosť a  každoročne rozširuje aj knižničný fond o publikácie z oblasti umenia a histórie. Výstava je retrospektívnym pohľadom na komplexnú činnosť galérie od roku 1987 po súčasnosť. Prezentuje fotografie, články, texty a iné dokumenty, ktoré bezprostredne súvisia s formovaním galérie a jej etablovaním sa na pôde výtvarného umenia.

Koncepčne je výstava limitovaným výberom z množstva dokumentačného materiálu súvisiaceho so 484 výstavami, 4448 programami, 2446 zbierkovými predmetmi a 4787 publikáciami knižnice. Múry galérie si toho pamätajú veľa, jej bránou za 35 rokov prešlo 653780 návštevníkov a 2579 vystavujúcich umelcov, ktorí prispeli i k formovaniu uvádzaného príbehu galérie. Artis Monumentum je prioritne spomienkovou výstavou, ktorá oboznamuje súčasníkov s mozaikou udalostí formujúcich Galériu umelcov Spiša do dnešnej podoby, ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život v regióne.“

 

_________________

 

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Mária Šabľová – GUS  

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická - GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová, ArtD. – GUS

Výtvarné riešenie: Mgr. Jaroslav Čech

Preklady: Gavin Cowper

 

_________________

KRÁTKE VIDEO

Kurátorka Mária Šabľová o výstave:

 

 

_________________

REPORTÁŽ

TV Reduta k výstave, odvysielaná 14. 7. 2022:

archív TV Reduta

Vernisáž

13.07.2022 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

13.07.2022 - 06.11.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz