A-Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku

A—Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku

Premiérová výstava predstavuje 26 digitálnych písiem od 23 tvorcov. Tento výber je selekciou písiem prezentovaných v publikácii Fonts SK (autor Samuel Čarnoký), ktorá mapuje tvorbu digitálneho písma na Slovensku a zameriava sa na reflexiu písmarskej tvorby vytvorenej v lokálnom kontexte, ako aj tvorbu domácich autorov tvoriacich v zahraničí. Popisuje časový záber od pionierskych začiatkov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia až po súčasnosť.

 

Cieľom výstavného projektu je prezentovať rozmanitosť písmových foriem a autorských prístupov. Vedľa seba sa tak ocitajú textové — výborne čitateľné písma, písma odkazujúce na historický kontext alebo inšpirované lokálnymi konotáciami, ako aj experimentálne realizácie nezaťažené konvenciami. Nájdeme tu písmarske práce od etablovaných tvorcov, písma vytvorené v akademickom prostredí a tvorbu mladej generácie talentovaných autorov. Jednotlivé písma sú prezentované v priestorovej site‑specific inštalácii prostredníctvom obojstranných tlačí, ktoré sú zoradené v chronologickom slede od starších až k súčasným realizáciám. Prednú stranu posterov tvoria rozmerovo exponované strany z publikácie Fonts SK, ktoré detailne popisujú vybrané písma. Na zadnej strane je zobrazené jediné písmeno. 26 printov tak symbolicky odkazuje k 26 písmenám latinskej abecedy. Vytvorená inštalácia je tak nielen ukážkou rozmanitosti písmových foriem, ale zároveň poukazuje na ucelený systém znakov, ktoré nám slúžia ako prostriedok komunikácie.

 

Súčasťou výstavného projektu je tlačený sprievodca pre rodiny s detským návštevníkom, ktorý koncepčne pripravila Eva Tkáčiková v spolupráci s kurátorom výstavy a publikácia Fonts SK, ktorú autorsky pripravil Samuel Čarnoký v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu.

 

Písma — autori  /  spoluautori:

Nara — Andrej Krátky  |  Hrana — Daniel Markovič  | Fedra Sans — Peter Biľak  | Komu — Ján Filípek  | Klin SIDEWAYS — Karol Prudil  | Climax — Ondrej Jób | Rukou — Ján Filípek  | FF Dora — Slávka Pauliková  | Cut Cut — Matúš Lelovský  | Hlaholica — Michal Tornyai  | Veselica — Marek Chmiel  | Inka A/B Display — Samuel Čarnoký  | Expander — David Chmela  | Fazeta Text — Andrej Dieneš  | Woodkit Reprint — Ondrej Jób  | Céčkoslovensko — Ivana Palečková  | Dyscont — Martin Pyšný  | Striper — Jitka Janečková  | Gallery — Palo Snoha  | Sungarden — Mirka Chrastinová  | Kultivar — Matej Vojtuš |  Jens — Jozef Ondrik  | Chrastina — Michal Chrastina  | ALENA — Lukáš Kollár  | OE — Kristína Jandová  |Zaum — Matej Vojtuš  / Kristína Jandová, Michal Chrastina, Lucia Šohajdová.

 

Autor a kurátor projektu, grafický dizajn: Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD.

Odborná spolupráca: Mgr. Lucia Benická - GUS, Mgr. art. Eva Tkáčiková

 

Výstava je realizovaná v rámci projektu TÉMA / cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vernisáž

12.12.2018 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

12.12.2018 - 14.07.2019Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz