WEB UMENIA

WEB UMENIA

Galéria umelcov Spiša sa pridala ku galériám, ktoré diela zo svojich zbierok zverejňujú na stránke Web umenia. Prispela takmer 2000 dielami rôzneho výtvarného druhu (maľby, kresby, grafiky, fotografie, plastiky), zdigitalizovanými od roku 2014 v rámci projektu Digitálna galéria. Na Webe umenia si môžu návštevníci diela vyhľadávať a triediť podľa kategórií (autor, žáner, technika, datovanie) a skúmať ich detaily či umelecký rukopis pomocou funkcie zoom. Digitálne reprodukcie autorskoprávne voľných diel je možné sťahovať vo vysokom rozlíšení a použiť bez obmedzení na súkromné aj komerčné účely.

 

Spolu sa na Webe umenia nachádza viac ako 100 000 diel zo zbierok 8 slovenských galérií a 6600 profilov výtvarných umelcov. Zbierky jednotlivých galérií prístupné na jednom mieste poskytujú ucelenejší pohľad na tvorbu jednotlivých autorov a autoriek, ukazujú rôznorodosť motívov a umeleckých prejavov. Atraktívnou formou pre priblíženie diel zo zbierok galérií na Webe umenia sú tiež kolekcie – prvou kolekciou z dielne Galérie umelcov Spiša je súbor diel zo stálej expozície venovanej životu a dielu Jozefa Hanulu.

 

Zbierkový fond Galérie umelcov Spiša tvoria nasledovné nosné zberateľské okruhy:

  1. tvorba umelcov 19. – 20. storočia (Ľudovít Čordák, Ladislav Mednyánszky, Jozef Hanula, Ferdinand Katona, Andor Borúth, Eugen Szepesi-Kuszka, Ján Polom, Oľga Krýslová, Jana Kiselová-Siteková, Ján Šimo-Svrček, František Guldan, Mikuláš Kravjanský, Peter Pollág, Peter Župník, Juraj Škatulár...)
  2. tvorba regionálnych spišských umelcov (Ladislav Kacvinský, Zdeněk Jeřábek, Anna Fedáková, Štefan Hudzík, Imrich Svitana, Štefan Kovaľ, Otto Korkoš, Marián Hennel, Viliam Pirchala, Emil Sedlák, Eva Melkovičová, Tibor Gurin, Ján Polom, Eva Končeková...)
  3. tvorba súčasných mladých východoslovenských umelcov (Amalka Ľudmila Valenčíková, Katarína Balúnová, Viktória Šoltisová, Kamil Kozub, Róbert Kočan, Monika Stacho, Juraj Oravec, Milan Hnat, Tomáš Cetera, Jana Huljaková, Vlado Eliáš, Zuzana Mantel...).

 

Mnohí z týchto autorov a autoriek sa na Webe umenia objavujú po prvýkrát – zbierky Galérie umelcov Spiša sú preto vzácnym prínosom. Výber diel pokrýva obdobie od záveru 19. storočia až po súčasnosť.

 

Web umenia spravuje Slovenská národná galéria, jeho vývoj realizuje lab.SNG – platforma, ktorá skúma možnosti využitia digitálnych technológií v galerijnej a muzeálnej praxi. Údaje a digitálne reprodukcie na Webe umenia sú preberané a pravidelne aktualizované zo systému CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), kam ich vkladajú zamestnanci jednotlivých galérií.

 

Národný projekt Digitálna galéria, v rámci ktorého boli diela zdigitalizované, sa skončil v novembri 2015 a bol jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, financovaný zo zdrojov EÚ. Digitalizácia v galériách však pokračuje aj naďalej – v Galérii umelcov Spiša prebiehala digitalizácia časti zbierok aj v apríli 2017.

Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesTlačová správa (stiahnuť)
NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz