PRIVIATI

Odborné umelecké kolokvium. Umenie a kultúra menšín na východnom Slovensku v historickej, sociologickej, filozofickej a umeleckej analýze. Organizované EQO, n. o. v rámci programu Podpory kultúry národnostných menšín a rovnomennej výstavy. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Kurátor: Mgr. art. Adam Macko. 

 

Účastníci:

  • Mgr. Barbora Ilečková / historička a kultúrna manažérka, venuje sa rekatolizačným metódam v Uhorsku, činnosti jezuitov na Spišskej Kapitule a pôsobení Židov v Spišskom Podhradí.
  • PhDr. Miroslav Kleban / historik umenia a kurátor (Východoslovenská galéria v Košiciach), sa venuje výskumu umenia menšinových autorov na východnom Slovensku začiatku 20. storočia
  • doc. PhDr. Anton Lisnik, PhD. / pedagóg (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade), člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu, je riešiteľom sociálnej analýzy migrácie a vysídľovaniu na území Spiša
  • Mgr. art. Adam Macko / výtvarník a kurátor (Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici) je autorom projektu Priviati, venuje sa posthumanistickým teóriám a inštitucionálnej fragmentácii
  • doc. Mgr. Pavol Sucharek, PhD. / filozof a pedagóg (Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove), venuje sa koncepcii filozofie pohybu,  funkciám periférie a centra, ich vzájomným vzťahom a dynamike (centrálnej moci a periférnemu nepokoju).

 

Teoretické kolokvium je sprievodným podujatím výstavy PRIVIATI, ktorá sa konala v priestore EQO v Spišskom Hrhove, pracovala s ideou dialógu skupín minorít, ktoré majú rozličné kultúrne kódy. Cieľom výstavy bolo narušiť častý diskurz vo verejnom priestore, ktorý sa v problematike menšín používa, a síce, že ide o akúsi jednoliatu skupinu, ktorú odlišuje len jazyk. Projekt Priviati naopak akcentuje heterogenitu – rozličné prejavy a potreby skupín. Autori srbského (Ján Triaška, Olja Triaška Stefanović), ukrajinského (Vlad Yurashko, Vika Shumskaya) a rusínskeho (Vlado Ganaj) pôvodu sú profesionálni vizuálni umelci, ktorí netvoria utilitárne vo vzťahu k svojmu pôvodu, ale uplatňujú individuálnu citlivosť pre redefiníciu sémantických a identifikačných špecifík kultúry. 

 

EQO (priestor interaktívnej kultúry) je apolitický nezávislý priestor pre súčasné umenie v Spišskom Hrhove. Formát white-cube galérie v delokalizovanom periférnom prostredí prezentuje aktuálne podoby vizuálneho umenia, performance a teoretických diskusií.

 

Vstupné: zdarma.

Dátum

18.09.2020 o 10.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesPozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz