Po gotickej ceste / Mobilné fotodielne

Mobilné fotodielne Po gotickej ceste s podtitulom Hranice a možnosti zobrazenia digitálnym fotoaparátom sú zamerané na objavovanie „nevideného“ Spiša. Pokračovanie úspešných kreatívnych programov Domu fotografie realizuje Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi. Jednotlivé dielne sú pomenované podľa autorov stálej expozície galérie Terra Gothica s cieľom vytvoriť netradičné formy dokumentárnej fotografie, experimentu a fotografie krajiny i architektúry v digitálnom médiu. Fotografické reflexie vybraných krajinárskych a urbánnych zón Spiša tak nepriamo korešpondujú s tematickou kultúrno-poznávacou gotickou cestou.

Mobilné fotodielne ponúkajú tematické dielne dokumentárnej, experimentálnej a fotografie krajiny a architektúry pod vedením skúsených lektorov – pedagógov vysokých škôl na Slovensku i v Poľsku. Počas dielní je pripravený program pre verejnosť: prednášky a prezentácie programov pozvaných vysokých škôl, ako aj demonštrácia klasickej techniky „na papieri“ – gumotlač.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

M O B I L N É  F O T O D I E L N E

1.]  Dielňa Jozefa Fabiniho /  DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA / Fragmenty ľudskosti

Lektor: Peter Lančarič  (UCM Trnava) ->KLIK pre viac info 

Dokumentovanie životnej situácie sociálne slabých, znevýhodnených, alebo tých najstarších s využitím sociologického aspektu fotografovania. Fotografie sa viažu na konkrétne prostredie a javovú skutočnosť. Zmyslom tejto dielne je kultivovať výrazové prostriedky a tým docieliť emotívne-racionálnu komplexnosť autorského prejavu. V rámci výpovedí sú možné konceptuálne presahy.

 

Kto je Jozef Fabini? ->KLIK pre viac info

 

2.]  Dielňa Jozefa Majkuta / KRAJINA A ARCHITEKTÚRA / Hranice interpretácie

Lektor: Peter Ančič (VŠVU – Bratislava) ->KLIK pre viac info

Cieľom dielne je vizuálne rozlíšenie prírody a krajiny, premeny v čase a kontext s výtvarným umením. Výtvarná a subjektívna interpretácia krajiny, dobový pohľad aj za hranicami klasického média: fotografia, krátke videá a iné mediálne experimenty s cieľom vystihnúť genius loci, determinovaný dobovým pohľadom spoločnosti na fenomén krajiny – životného prostredia.

 

Kto je Jozef Majkut? ->KLIK pre viac info

 

3.]  Dielňa Ľudovíta Csordáka / EXPERIMENT / Dialóg médií

Lektor: Szymon Nowak (ASP – Krakow, PL) ->KLIK pre viac info

Tvorba výtvarného diela neohraničeného čistým fotografickým médiom, ale naopak schopného otvoriť sa ďalším výtvarným, vizuálnym, aj iným smerom, ako napríklad video, interaktívne umenie, inštalácia, "čistá myšlienka" – koncept, hudba alebo poézia. Cielené zapojenie času, priestoru a interaktivity do výslednej práce s možnosťou prepojenia ďalších médií ako zvuk, či písané alebo hovorené slovo.

 

Kto je Ľudovít Čordák? ->KLIK pre viac info

 

4.]  Demonštrácia / 26. 9. – 27. 9. 2018 | GUMOTLAČ / Alternatívy ušľachtilej tlače

Lektor: Jerzy Gawel (KSA – Krakow, PL) ->KLIK pre viac info

!!! Demonštrácia techniky je ukážkou chemického procesu gumotlače krok po kroku: nie je to dielňa!

Riaditeľ Krakowskej umeleckej školy v Poľsku sa popri módnej fotografii dlhoročne venuje starým fotografickým technikám, prioritne gumotlači. Je to technika ušľachtilej tlače, používaná najmä piktorialistickými fotografmi na konci 19. a začiatku 20. storočia, charakteristická neostrými prechodmi a jemným reliéfom, čím pripomína maľbu. Demonštrácia techniky osobitou „alchýmiou“ dá účastníkom návod, ako previesť digitálne, či chemické tlače do tradičnej, pretrvávajúcej techniky.

 

_________________________

 

KOMPLETNÝ PROGRAM PODUJATIA

na stiahnutie -> TU

 

Unikátna atmosféra Mobilných fotodielní 2016 objektívom Ivana Fleischera ->TU 

 

_________________________ 

 

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

Prihlášky ŠTUDENTI (symbolické školné € 10 / osoba) na stiahnutie ->TU

Prihlášky VEREJNOSŤ (školné € 50 / osoba) na stiahnutie ->TU 

 

Prihláška / informácie:

0948882717/9, projekty@gus.sk

 

_________________________

 

Hostia, fotografi, lektori: 

Peter Ančič (VŠVU, Bratislava), Tomáš Cetera (SK), Michaela Eliáš (Košice), Jerzy Gawel (KSA, Krakow – PL), Lena Jakubčáková (SK), Robo Kočan (SK), Peter Lančarič (UCM, Trnava), Szymon Nowak (Akadémia výtvarných umení, Krakov – PL), Peter Smik (SK)

 

_________________________

 

Autorka a kurátorka projektu:  Mgr. Lucia Benická

Program, lektori, informácie:  Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk

Koordinácia, ubytovanie, registrácia: Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk

Programy pre školy a verejnosť: Mgr. Anna Timková, programy@gus.sk

Grafika: Mgr. art. Ivana Babejová

Dátum

24.09.2018


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

24.09.2018 - 28.09.2018Pozvánka (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz