ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES?!

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:
SLOVENSKÝ SOCHOBRAZ DNES?!

Komorné kolokvium o situácií slovenskej maľby a sochy mladej a strednej generácie zastúpenej na výstave „Maľbou vanie, sochou mrazí...“ v koncepcii kurátora galérie PhDr. Vladimíra Beskida. Finisáž výstavy spojená s komentovanou prehliadkou výstavy. Vstup: voľný.

 

PROGRAM:


•  PhDr. Vladimír Beskid, GUS: Slovenský sochobraz dnes?!
„Rozhovor“ o súčasnom výtvarnom jazyku v oblasti súčasnej slovenskej maľby a sochárstva, ako aj celej škály autorských prístupov v dielach slovenských
umelcov narodených v 70. a 80. rokoch 20. storočia (od Viktora Freša po Rastislava Podhorského).


•  Mgr. Beáta Jablonská, historička umenia: Konformný obraz maľby v situácii neoliberálneho kapitalizmu.
Falošné mýty a pravdivé príbehy súčasnej slovenskej maľby.


•  Mgr. art. Miro Trubač, sochár, VŠVU Bratislava: O sochárskej tvorbe.
Návrat figurálnosti i ľudskej telesnosti na výtvarnú scénu a nová autorská technológia s rozmanitosťou prístupov a materiálov: autorský profil.


•  Mgr. art. Ján Vasilko, maliar, Košice: O geometrii v obrazoch.
Vyjadrovacie prostriedky maľby a ich redukcia na geometriu, či abstrakciu, až ku hranici akceptovateľnosti obrazu: autorský profil.

 

Podujatie je súčasťou sprievodných programov k výstave „Maľbou vanie, sochou mrazí...“, ktorá bola podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia v rámci projektu „Téma − cyklus tematických výstav Galérie umelcov Spiša v r. 2018“.

Dátum

21.11.2018 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesPozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz