ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2015 / Spomienka na Jána Poloma

ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: JUBILANTI 2015 / Spomienka na Jána Poloma

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

 

↘ Téma: JUBILANTI 2015 / Spomienka na Jána Poloma, 17.00 – 18.30

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kra-ja organizuje v rámci projektu ORBIS PICTUS ďalšiu zo série Rozhovorov o umení, tentoraz zamerané na život, pedagogické  a výtvarné pôsobenie akademického maliara Jána Poloma, ktorý sa do povedomia obyvateľov Spišskej Novej Vsi zapísal ako zakladateľ a učiteľ výtvarného odboru na Ľudovej škole umenia (1960).  Pripravené k 110. výročiu nedožitých narodenín výtvarníka. Prednášajúci: PhDr. Ružena Kormošová PhD., Mgr. Mária Šabľová – GUS.

 

 Autorský profil: Ján Polom sa narodil 19. 8. 1905 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1926 ukončil štúdium na Učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi a zároveň v danom roku predstavil svoje práce prvou samostatnou výstavou. Výtvarné umenie študoval v ateliéroch známych umelcov – Jozefa Hanulu, Ľudovíta Čordáka a u prof. Júliusa Töröka, u ktorého si osvojil techniku akvarelu. V tejto technike pokračoval štúdiom u prof. Barna Ilony v Budapešti. V r. 1944 sa stal členom spolku východoslovenských výtvarníkov Svojina v Košiciach a neskôr Československej galérie v Prahe. V 60. rokoch 20. storočia bol zakladateľom a učiteľom výtvarného odboru na Ľudovej škole umenia. V r. 1968 mu bola udelená Cena mesta Spišská Nová Ves za umeleckú činnosť. Zomrel 23. 2. 1993 v Spišskej Novej Vsi.

 

↘ Večer v galérii / otvorené všetky expozície od 9.00 – 18.30

Expozície Terra Gothica, Jozef Hanula a aktuálne výstavy 9x9 / SPIŠ –SPAIN, PAPIER KOLE.

 

Dátum

04.11.2015 o 17.00 - 18.30 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesPozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz