ORBIS PICTUS / Rozhovory o umení: JUBILANTI 2015 / 85. narodeniny Zdeňka Jeřábka

ORBIS PICTUS / Rozhovory o umení: JUBILANTI 2015 / 85. narodeniny Zdeňka Jeřábka

Projekt ORBIS PICTUS je cielene zameraný na medziodborové kultúrne podujatia, nadväzujúce na doterajšiu programovú činnosť galérie s cieľom prekročiť limitovaný rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umení a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie.

 

↘ Téma: JUBILANTI 2015 / 85. narodeniny Zdeňka Jeřábka

 

Moderovaná beseda o živote, pedagogickej i výtvarnej činnosti akademického maliara Zdeňka Jeřábka. Akcia je venovaná jeho životnému jubileu – 85. narodeninám (nar. 3. 8. 1930). Ďalšie zo série Rozhovorov o umení, za účasti pamätníkov – výtvarníkov na Spiši, predstavia unikátny život a pedagogickú činnosť výtvarníka, ktorý dlhoročne pôsobil ako pedagóg SOŠ drevárskej a ZUŠ v Spišskej Novej Vsi.

Autorský profil: Akad. maliar Zdeňek Jeřábek sa narodil 3. 8. 1930 v Prahe. Prvé poznatky o výtvarnom umení a o drevárskom remesle nadobudol už ako 12 ročný učeň v súkromnej umelecko-priemyselnej dielni v Prahe. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch 1951 – 1957 na Akadémii výtvarných umení v Prahe v odbore grafika a maľba. Venoval sa ilustrácii, plagátovej tvorbe, propagačným návrhom a realizáciám. V rokoch 1963 – 1989 pôsobil ako pedagóg výtvarného odboru Konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1989 – 2000 pôsobil ako učiteľ výtvarného odboru na Základnej umeleckej škole v Spišskej Novej Vsi. Popri pedagogickej čin-nosti viedol Klub amatérov výtvarníkov pri Okresnom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. V roku 2000 odchádza ako 70 ročný do starobného dôchodku.

 

*na fotografii Zdeňek Jeřábek s výtvarníkom Jarom Čechom

 

↘ Večer v galérii / otvorené všetky expozície za € 0,10 od 9.00 do 19.00

Expozície Terra Gothica, Jozef Hanula, Záhrada umenia a aktuálne výstavy Martin Imrich – Fí / Φ, Slavomír Durkaj – Tiene v raji.

 

Dátum

30.09.2015 o 17.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesPozvánka (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz