"PO GOTICKEJ CESTE" / MOBILNÉ FOTODIELNE DOMU FOTOGRAFIE

Komorné fotodielne „Po gotickej ceste“ sú zamerané na objavovanie „nevideného“ Spiša – a to nielen v meste Spišská Nová Ves, ale aj v blízkom regióne, ako napr. obce Markušovce, Poráč, Rudňany, Spišské Podhradie, Levoča, a pod. Fotodielne sú pokračovaním mobilného programu Domu fotografie s cieľom dokumentovať marginálne oblasti Slovenska. V spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, budeme hosťovať študentov vybraných vysokých škôl. Jednotlivé dielne sú pomenované podľa autorov zo stálej expozície galérie „Terra Gothica“ s cieľom vytvoriť netradičné formy dokumentárnej fotografie, experimentu i fotografie krajiny i architektúry a to v digitálnom médiu. Workshopy vzhľadom k tematickej a technickej náročnosti vyžadujú účasť skúsených fotografov. Triedy sa nebudú zameriavať na technickú stránku snímania, ale na tvorivú prácu s plnohodnotnými výstupmi. Možnosť fúzovať medzi dielňami na základe osobitných dohovorov. Koncové výstupy budú verejne prezentované po ukončení dielní.

 

 MOBILNÉ  FOTODIELNE / hranice a možnosti zobrazenia digitálnym fotoaparátom

 

1.] Dielňa Jozefa Fabiniho / DOKUMENTÁRNA FOTOGRAFIA, lektor: Jozef Sedlák (UCM – Trnava, VŠVU – Bratislava)

Zameriame sa na dokument o ľuďoch i miestach na spišskej gotickej ceste, s akcentom na mesto Spišská Nová Ves

a okolie. Klasický a subjektívny dokument, v rámci výpovedí možné konceptuálne presahy.

 

2.] Dielňa Jozefa Majkuta / KRAJINA A ARCHITEKTÚRA, lektor: Peter Ančič (VŠVU – Bratislava)

Práca s detailami, celkom, kombináciami. Od realisticky dokonalej až po magickú jesennú krajinu, ako i fotenie architektúry mesta a vybraných objektov. Práca so svetlom, kľúčovým pre fotografiu krajiny a objektov v exteriéroch. RAW či .JPG ? ― prejednávanie najjednoduchšej cesty k dokonalým výstupom.

 

 

3.] Dielňa Ľudovíta Csordáka/ EXPERIMENT, lektor: Tomáš AGAT Blonski (ASP – Krakow, PL)

Vytváranie výtvarného diela neohraničeného čistým fotografickým médiom, ale naopak schopného otvoriť sa ďalším výtvarným vizuálnym aj iným smerom ako napríklad video, interaktívne umenie, inštalácia, čistá myšlienka – koncept, hudba alebo poézia. Cielené zapojenie času, priestoru, alebo interaktivity do výslednej práce. Očakávané sú nasledujúce zručnosti: základné znalosti merania expozície, počítačovej grafiky, alebo iné schopnosti zapojenia ďalších médií ako zvuk či písané a hovorené slovo.

 

 

Hostia plenéru / fotografi:

Tomáš AGAT Blonski (ASP, Krakow – PL), Jerzy Gawel (KSA, Krakow – PL), Peter Ančič (VŠVU, Bratislava), Jozef Sedlák

(UCM, Trnava; VŠVU, Bratislava), Daniela Kapráľová (Mestské kultúrne stredisko – Kaštieľ Snina)

Autorka projektu: Lucia Benická

Odborná spolupráca: Jozef Sedlák

 

 

Doporučené webové stránky pre informácie o prostrediach:

www.spisskanovaves.eu, www.porac.sk, www.rudnany.ocu.sk, www.galmus.sk

 

 

Dátum

21.10.2015 o 17.00- 19.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

19.10.2015 - 23.10.2015Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz