DUF - ART / KRÁĽ HAVRAN

Piate pokračovanie úspešného projektu s realizáciou multižánrového spracovania a naštudovania historických udalostí Dolného Spiša, kde sa spája história s divadlom, výrazovým a dobovým tancom, pouličným umením - žonglérstvom, ohňovou show a projekciou. V spolupráci so Spišským osvetovým strediskom. Vstup voľný. 

 

Matej Korvín predstavuje jednu z najzaujímavejších postáv slovenských dejín. Počas jeho panovania došlo k ekonomickému a kultúrnemu rozkvetu krajiny a v kráľovstve sa začali šíriť myšlienky humanizmu a renesancie. Na Spiši sa odohrala aj jedna z rozhodujúcich bitiek, keď proti Matejovi vystúpila časť uhorskej šľachty, na ktorej čele stál ostrihómsky arcibiskup a humanista Jan Vitez. Do krajiny vtrhlo poľské vojsko vedené Kazimírom, synom Vladislava Jagelovského.„Inscenácia Kráľ Havran chce divákom priblížiť život tohto významného panovníka, pričom ma v úmysle podčiarknuť regionálne dejiny Spišskej Novej Vsi, Gelnice a ich okolia v období panovania Mateja Korvína.Predstavenie v sebe spája inscenačnú divadelnú zložku, popretkávanú tanečnou zložkou, ako aj projekciou, ktorá má podporiť výsledný umelecký a emocionálny efekt,“približuje režisér hry Peter Karpinský.

 

Projekt Spišského osvetového strediska za finančnej podpory Fondu na podporu umenia sa uskutoční v spolupráci s Galériou umelcov Spiša Spišská Nová Ves, Baníckym múzeom Gelnica a Alžbetiným domom Smolník. Vystupujúci: Divadlo teatrálnej skratky, tanečníci Denzz Industry.

 

osvetasnv.sk

Dátum

14.09.2018 o 19.00 hod.


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová VesPlagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz