MEDZI LESOM, VIDIEKOM A MESTOM

Medzinárodné medziodborové kolokvium v Galérii umelcov Spiša v kurátorskej koncepcii Mgr. art. Kataríny Balúnovej, ArtD. je organizované v rámci série výstav Human Animal, pričom voľne nadväzuje na aktuálnu výstavu Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate, uvedenú v dramaturgickom cykle Téma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Kolokvium prepája odborníkov z oblasti filozofie, ekológie a umenia, pričom sa zaoberá nielen vzťahom človeka k zvieratám, a to z kultúrneho, historického a etického hľadiska, ale v širších významoch k celému životnému prostrediu.

 

Informácie, rezervácie: projekty@gus.sk, 0948 882719.

Prihlášky účastníkov: najneskôr do pondelka, 26. 9. 2022.

___________

 

NA STIAHNUTIE -> Prihláška

NA STIAHNUTIE -> Program

___________

 

PROGRAM

streda | 28. 9. 2022

 

I. BLOK / Zviera v prostredí (obrazu)

13.00 – 13.15 | Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, Galéria umelcov Spiša: 

Otvorenie I. bloku kolokvia

 

13.15 – 13.45 | Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD., kurátorka, Galéria umelcov Spiša: Výstava Human Animal II. / Vlk sýty, ovca celá, prasa vysmiate

Výstava sa inšpiruje známym porekadlom Vlk sýty, ovca celá, k čomu bolo priradené prasa. Sú to zvieratá, ktoré sú nerozlučne späté s našou agrárnou tradíciou, ktorá ostala v našom povedomí hlboko zakorenená. S danými zvieratami si spájame množstvo symbolických, či mytologických významov, ktoré málo hovoria o zvieratách samotných, stávajú sa však zrkadlom spoločnosti.

 

13.45 – 14.15 | Mgr. Peter Kováč, etnológ a kurátor, Spišské múzeum v Levoči: 

O bačovských rodoch Stredného Spiša

Prezentácia ONLINE

Ovčiarska kultúra Levočských vrchov na príklade niekoľkých chýrnych bačovských rodov a osobností z obcí Stredného Spiša. Poznatky o chove a liečení zvierat, obyčaje, rituály a jedinečný etický kódex správania si bačovia často generačne predávali z otca na syna. Ich príslušnosť k spoločenstvu pastierov bola každému zrejmá podľa ich správania, odevu a často i jazyka.

 

14.15 – 14.30 | Prestávka, občerstvenie

 

14.30 – 15.00 | Prof. Susanne Slavick (USA) / ONLINE, vizuálna umelkyňa a kurátorka, Carnegie Mellon University, Pittsburgh: Zvieracia agitácia

Prezentácia ONLINE

„Flóra a fauna“ zvyčajne vyvoláva predstavu bukolického a neškodného prostredia. Umelci často používajú obrazy fauny agitačnejším spôsobom - od politického a provokatívneho až po patetický a hravý. Zobrazené zvieratá, či už agresívne alebo pasívne, fetišizované alebo obávané, nabádajú k špekuláciám a odhaľujú vrtochy súčasnej spoločensko-politickej reality. → www.susanneslavick.com

  

15.00 – 15.30 | Mgr. art. Lenka Černota (ČR), maliarka, výskumníčka a reštaurátorka: Prostredie obrazu

Prezentácia ONLINE

Umelkyňa predstaví svoju tvorbu, ktorej nosnou témou je vzťah medzi človekom a vlkom. Maľbu prispôsobuje vnímaniu vlkov v ich farebnom spektre, pracuje na obrazoch viditeľných v tme, pachových obrazoch: „Maľujem vlkov. Predstavujem si, ako vlk vidí, a podľa toho maľujem. Predstavujem si, že som vlk, a maľujem autoportrét. Skúšam namaľovať taký obraz, aby vlkov zaujal.“ → www.cernota.art

 

 

15.30 – 16.30 | Voľná diskusia, alternované prezentácie

 

štvrtok | 29. 9. 2022

 

II. BLOK / (Ne)videné zviera a jeho teritórium

9.00 – 9.15 | Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, Galéria umelcov Spiša:

Otvorenie II. bloku kolokvia

 

9.15 – 9.45 | Ing. Emil Grobauer, autor filmu Vlci z Levočských vrchov a Čergov miznúca divočina: Miznúca divočina

Dokumentárny film Čergov – Miznúca divočina sa natáčal približne tri roky. Je autentickým záznamom divo žijúcich zvierat v danej oblasti a tiež problémov, ktorým musí táto lesnatá krajina čeliť. Autor dlhoročne sleduje niekoľko vlčích svoriek, uvedených v krátkom videu Krajina vlkov. → www.cergovfilm.com

 

9.45 – 10.15 | Juraj Lukáč, ochranár, náčelník lesoochranárskeho združenia VLK: Nesadíme stromčeky, zachraňujeme lesy

Vlk a medveď ako apotropaické zvieratá chrániace našich predkov pred zlom. Prečo sa les nedá vysadiť a my potrebujeme aj komáre, jedovaté hady a myši. Všetko o prírode čo ste sa báli spýtať a nikto vám to doteraz nepovedal. → www.wolf.sk

 

10.15 – 10.45 | Dr. Sherin Elbaroudi (EG) / ONLINE, inštruktorka, Higher Institute of Applied Arts, Káhira, vizuálna umelkyňa a výskumníčka: Archetypálne a symbolické zviera

Prezentácia + Audio ONLINE 

Egyptská umelkyňa predstaví svoju tvorbu inšpirovanú ľuďmi a prírodou. Zvieratá, ale aj rastliny sú významnou súčasťou sociálnych vzťahov. Koza je v oblasti Blízkeho východu dôležitým symbolickým zvieraťom, ktorého reprezentáciu môžeme sledovať od starovekých chrámov po súčasné umenie. → @shereen_elbarodi

 

10.45 – 11.00 | Prestávka, občerstvenie

 

11.00 – 11.30 | PhDr. Andrea Klimková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Nevidené zviera alebo prečo potrebujeme etiku zvierat?

Prezentácia ONLINE

Zvieratá, ktoré využívame ako jedlo, tovar, či surovinu, môžeme vnímať ako nevidené. Nakoľko narušujú náš antropocentrický jazyk a predstavu o pokroku, vymazali sme ich z nášho zorného uhla. Etika zvierat je potrebná nielen pre teoretický a kritický spôsob poznávania, ale tiež ako praktická intencia rozhodovania sa a konania vo vzťahu k spoluobyvateľom Zeme.

 

11.30 – 12.00 | Mgr. Milan Barlog, zoológ, Národný park Slovenský raj: Most medzi prírodou a človekom

Prednáška ozrejmí prírodné hodnoty národného parku v rámci krajiny pretvorenej človekom. Konflikt, ktorý z daného vzťahu vyplýva, sa dotýka aj teritórií zvierat. Aké riešenia danej situácie využívajú na Správe národného parku a aké sú možnosti zlepšenia? → www.npslovenskyraj.sk

 

12.00 – 12.30 | Voľná diskusia, záver

 

III. BLOK / Komentovaná prehliadka výstavy, edukačná dielňa

13.30 – 16.00 | Tvorivá dielňa pre galerijných edukátorov a pedagógov, spojená s komentovanou prehliadkou výstavy. 

Workshop priblíži možnosť využitia prírodného materiálu ako súčasť výtvarnej praxe. Nadväzuje na ekologické posolstvo medzinárodného kolokvia a výstavy, pričom upriamuje pozornosť na domácu agrárnu tradíciu. Z plodín ako červená repa, kapusta, či cibuľa, vieme získať prírodné farbivo použiteľné v kresbe alebo maľbe. 

 

_____________________

 

FOTOGALÉRIA

Dátum

28.09.2022


Miesto konania

Galéria umelcov Spiša
Zimná 46, Spišská Nová Ves


Trvanie

28.09.2022 - 29.09.2022Pozvánka (stiahnuť)

Plagát (stiahnuť)

Tlačová správa (stiahnuť)


NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz