Oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.

o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

a o zmene a doplnení niektorých zákonov: TU

 

 

Povinné informácie zverejňované v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 

Galéria umelcov Spiša na portáli KSK: TU

 

 

 

 

            

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz