Základy zbierkového fondu pochádzajú z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, z ktorého sa galéria odčlenila. Zbierkový fond obsahoval 549 umeleckých diel k 31. 12. 1987. V súčasnosti ho tvorí 2364 diel z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermedií. Galéria sa zameriava na umenie 19. a 20. storočia, ako aj na tvorbu súčasných mladých umelcov Spiša.

 

Výtvarné diela zo zbierkového fondu sú prezentované v rámci troch stálych expozícii – Terra Gothica, Jozef Hanula a Záhrada umenia. Terra Gothica – gotická cesta zo zbierok galérie prezentuje zbierkový fond s gotickou tematikou. Expozícia v r. 2012 nahradila pôvodnú stálu expozíciu – Umelci Spiša, ktorá mapovala tvorbu regionálnych umelcov. V r. 1994 bola nainštalovaná samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Reinštalácia stálej expozície s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu prebehla v r. 2013. Od r. 2002 bola inštalovaná exteriérová expozícia –Záhrada umenia, v ktorej sú prezentované diela zo sochárskych sympózií organizovaných galériou.

 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz