VÝSTAVNÝ PLÁN V R. 2019

 

10. 4. - 14. 7. 2019  

 

KRIŽOVATKY NÁPADOV / BEFORE BREXIT (Výstavný projekt TÉMA)| Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS. V spolupráci s Domom fotografie. 

Alternovaná repríza medzinárodnej fotografickej výstavy realizovanej Domom fotografie, o.z. v rámci unifikácie Európy v r. 2004 s cieľom konfrontovať 3 regióny Slovenska a 3 regióny Veľkej Británie (Anglicko, Škótsko, Wales) formou fotografických výstupov z artists-in-residency. Projekt bol realizovaný v spolupráci s organizáciami na Slovensku a vo Veľkej Británii. Alternovaný podtitul Before Brexit responduje aktuálne politické dianie. Vystavené diela z archívu Domu fotografie, o.z. sú spracované v rovnomennom katalógu z r. 2004.

Autori:  GB / Catriona Grant, Lisa Davis, Nigel Davidson; SK / Tomáš AGAT Blonski, Silvia Saparová & Martin Varholík, Robo Kočan.

 

BAHAMA / ABSTRAKCIA A METAFORA (Výstavný projekt TÉMA)| Kurátorka: Mgr. Lucia Gregorová Stach - SNG.

Výstava mapuje tvorbu trojice autorov, ktorí vytvorili rovnomenné zoskupenie v 70. rokoch 20. storočia: fotograf Pavol Breier, výtvarník Peter Horváth a historik umenia Radislav Matuštík. Projekt inovatívne prehodnocuje pôsobenie skupiny v kontexte slovenskej výtvarnej scény. Výstava bola premiérovo uvedená v Galérii mesta Bratislavy v r. 2018. 

Autori: Pavol Breier, Peter Horváth, Radislav Matuštík.

 

LENA JAKUBČÁKOVÁ / BABA Z LESA (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS. 

Fotografická séria Leny Jakubčákovej (*1980, Košice) zobrazuje neobyčajný život poslednej obyvateľky dnes už neexistujúcej dediny na východe Slovenska, ktorá od roku 1966 je ponorená pod hladinou priehrady Ružín. Baba z lesa je zároveň prezývka, ktorou sa starenka sama predstavuje: desiatky rokov žila sama v lese nad zatopenou dedinou vo veľkom, nedokončenom dome, v tajomnom i temnom svete, na pozadí ktorého jemne žiari jej prostá, čistá a zmierená duša. Séria fotografií získala v roku 2014 prvé miesto v prestížnej súťaži  Slovak Press Photo v kategórii Každodenný život. Výstavu sprevádza sfilmovaný príbeh Baba z lesa. 

 

 

24. 7. - 24. 11. 2019

 

PAULÍNA HALÁSOVÁ (Výstavný projekt NOVÉ MENÁ - NOVÉ MÝTY) | Kurátori: Mgr. Jozef Ridilla, Mgr. Lucia Benická - GUS. 

Profilová výstava mladej spišskej výtvarníčky: figurálne expresívne maľby s unikátnou ikonografiou a symbolikou, v ktorých autorka prioritne stavia na maliarskych kvalitách a zmyslových hodnotách artefaktu. Z čisto výtvarného hľadiska je Halasovej dielo - napriek závažným spoločenským odkazom - hedonistickou oslavou života a tvorby. Výstava je realizovaná v rámci cyklu „Nové mená - nové mýty“, ktorého cieľom je prezentovať súčasné výtvarné umenie v koreláciách na postmoderné odkazy.

  

ZÁHADY ZÁHRADY (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková - SNG. 

Alternovaná repríza výstavy sa venuje tematike záhrad a jej stvárneniu v tvorbe slovenských výtvarných umelcov od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Zámerom projektu je prezentovať prístup autorov k problematike záhrady ako k téme v rámci žánru krajinomaľby, ale aj ako k výtvarnému problému.

Autori: Gustáv Mallý, Maximilián Schurmann, Janko Alexy, Július Jakoby, Ester M. Šimerová, Viera Kraicová, Ján Berger, Ján Hrnčiarik, Daniel Brunovský, Juraj Martiška, Jana Nováková, Milica Podstrelencová, Jozef Sušienka, Amalka Ľudmila Valenčíková.

 

TOP AKVIZÍCIE 2017 - 2018 (Výstavný projekt ZO ZBIERKY) | Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová - GUS.

V rokoch 2017 - 2018 galéria získala do zbierkového fondu 169 diel od 44 autorov. Výstava prezentuje 29 vybraných diel od 16 umelcov staršej a mladej generácie v rôznych médiách - od maľby, grafiky, plastiky až po úžitkové umenie. Limitovaný výber diel vytvára samostatný príbeh o budovaní zbierky: formou klasickej výstavnej prezentácie a screen-show budú všetky nadobudnuté diela komunikovať s návštevníkom. Výstava je realizovaná s cieľom interpretovať a prehodnocovať výtvarné umenie v kontexte galerijnej zbierky.

Autori: Emil Alexay-Olexák, Slavomír Durkaj, Rudolf Hofer, Eduard Hriňák, Zdeněk Jeřábek, Roland Neupauer, Viktor Olgyai, Veronika Rónaiová, Mária Rudavská, Viliam Slaminka, Peter Smik, Imrich Svitana, Eugen Szepesi-Kuszka, Simona Štulerová, Amalka Ľudmila Valenčíková, Vladimíra Weiss. 

 

HOMMAGE à ALBERT MARENČIN (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátor: Juraj Mojžiš. 

Významná osobnosť slovenského kultúrneho života Albert Marenčin (nar. 1922) zomrel na jar 2019, zanechajúc bohaté literárne a výtvarné dedičstvo. Jeho imaginárny svet a neprestajná hra sa odrážajú aj vo výtvarnej podobe: príbeh koláží je gro výstavy sprevádzanej ukážkami kníh a filmov o autorovi z archívu jeho synov. "Koláž je pre mňa jedným z výrazových prostriedkov poézie, podobne ako báseň, a v tom je podľa mňa stále aktuálna: je to na rozdiel od slovesnej podoby poézie, poézia vizuálna, obrazová. Nie je ilustráciou básne, je sama básňou." (Albert Marenčin, Koláž o koláži, 1996). 

 

 

4. 12. 2019 - 31. 3. 2020

 

SACRAL ELEMENTUM IV. (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátor: Mgr. art. Adam Macko.

Premiérový projekt nadväzuje na predošlé tematické realizácie pôvodných konceptov galérie o sakrálnych tendenciách v súčasnom umení (naposledy Sacral Elementum II., 2013, koncepcia L. Benická a Sacral Elementum III., 2016, koncepcia D. Čarná). Pripravovaná výstava je novou aktualizáciou voľne nadväzujúcou na projekt Sacre-con (2017, EQO Sp. Hrhov) s akcentom na tematizáciu sakrálneho priestoru – vstup sakrálnej ikonografie do profánnych priestorov a vice versa, na sakrálnu ikonografiu cez individuálnu mytológiu autorov - programové umelecké stratégie jednotlivých tvorcov a na rekontextualizáciu sakrálnej ikonografie v aktuálnom diskurze. 

Autori: Štefan Bačinský, Sára Biháryová, Pavol Červeniak, Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), Rudolf Janák, Martin Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav Švestka, Miroslav Žolobanič.

 

IMRICH SVITANA (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová - GUS. 

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“ uvedie komplexný výber komornej aj monumentálnej autorskej tvorby Imricha Svitanu, vrátane ojedinelých dokumentačných záznamov z autorovho archívu a to za obdobie vyše päť dekád. Dialóg všetkých zastúpených tvorivých oblastí, prioritne šperku, medailérstva, plastiky, kresby, fotografie a monumentálnych realizácií.

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz