VÝSTAVNÝ PLÁN V R. 2019

 

10. 4. - 14. 7. 2019  

 

KRIŽOVATKY NÁPADOV / BEFORE BREXIT (Výstavný projekt TÉMA)| Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS. V spolupráci s Domom fotografie. 

Alternovaná repríza medzinárodnej fotografickej výstavy realizovanej Domom fotografie, o.z. v rámci unifikácie Európy v r. 2004 s cieľom konfrontovať 3 regióny Slovenska a 3 regióny Veľkej Británie (Anglicko, Škótsko, Wales) formou fotografických výstupov z artists-in-residency. Projekt bol realizovaný v spolupráci s organizáciami na Slovensku a vo Veľkej Británii. Alternovaný podtitul Before Brexit responduje aktuálne politické dianie. Vystavené diela z archívu Domu fotografie, o.z. sú spracované v rovnomennom katalógu z r. 2004.

Autori:  GB / Catriona Grant, Lisa Davis, Nigel Davidson; SK / Tomáš AGAT Blonski, Silvia Saparová & Martin Varholík, Robo Kočan.

 

BAHAMA / ABSTRAKCIA A METAFORA (Výstavný projekt TÉMA)| Kurátorka: Mgr. Lucia Gregorová Stach - SNG.

Výstava mapuje tvorbu trojice autorov, ktorí vytvorili rovnomenné zoskupenie v 70. rokoch 20. storočia: fotograf Pavol Breier, výtvarník Peter Horváth a historik umenia Radislav Matuštík. Projekt inovatívne prehodnocuje pôsobenie skupiny v kontexte slovenskej výtvarnej scény. Výstava bola premiérovo uvedená v Galérii mesta Bratislavy v r. 2018. 

Autori: Pavol Breier, Peter Horváth, Radislav Matuštík.

 

SYNCHRÓN U PSYCHIATRA / DAVID CAJTHAML (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátorka: PhDr. Nina Jassingerová.

Výstava je výsledkom niekoľkých synchrónne prebiehajúcich udalostí v určitom čase a to slovom i obrazom výtvarníka Davida Cajthamla a textára Buddy Ungrada. V kurátorskej koncepcii PhDr. Niny Jassingerovej je výstava alternovaná po premiére v Nitrianskej galérii v r. 2018 a otvára dišputu o umení, psychiatrii a spoločnosti..

Autori: David Cajthaml (CZ) a Buddy Ungrada (CZ).

 

LENA JAKUBČÁKOVÁ - BABA Z LESA (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS. 

Fotografická séria Leny Jakubčákovej (*1980, Košice) zobrazuje neobyčajný život poslednej obyvateľky dnes už neexistujúcej dediny na východe Slovenska, ktorá od roku 1966 je ponorená pod hladinou priehrady Ružín. Baba z lesa je zároveň prezývka, ktorou sa starenka sama predstavuje: desiatky rokov žila sama v lese nad zatopenou dedinou vo veľkom, nedokončenom dome, v tajomnom i temnom svete, na pozadí ktorého jemne žiari jej prostá, čistá a zmierená duša. Séria fotografií získala v roku 2014 prvé miesto v prestížnej súťaži  Slovak Press Photo v kategórii Každodenný život. Výstavu sprevádza sfilmovaný príbeh Baba z lesa. 

 

 

24. 7. - 24. 11. 2019

 

KOŠICKÁ STRELA / MLADÁ KOŠICKÁ SCÉNA (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid. 

Premiéra  výstavy sa zameria na 2D-3D dialóg, na napätie medzi súčasným obrazom / maľbou a 3D realizáciami v podobe objektov a inštalácií. Hlavným zámerom výstavy je poukázať na prínos a potenciál košickej školy na domácej aj zahraničnej scéne za posledné dve desaťročia v tvorbe vybranej skupiny umelcov nastupujúcej generácie. 

Autori: Denisa Dovaľová, Oskar Felber, Tomáš Jusko, Maroš Kontroš, Leonard Lelák, Simona Štulerová.             

  

ZÁHADY ZÁHRADY (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková - SNG. 

Alternovaná repríza výstavy sa venuje tematike záhrad a jej stvárneniu v tvorbe slovenských výtvarných umelcov od začiatku 20. storočia po súčasnosť. Zámerom projektu je prezentovať prístup autorov k problematike záhrady ako k  téme v rámci žánru krajinomaľby, ale aj ako k výtvarnému problému.

Autori: Gustáv Mallý, Maximilián Schurmann, Janko Alexy, Július Jakoby, Ester M. Šimerová, Viera Kraicová, Ján Berger, Ján Hrnčiarik, Daniel Brunovský, Juraj Martiška, Jana Nováková, Jozef Sušienka, Miloš Balgavý st., Iveta Bencová.

 

MÁRIA BANÁŠOVÁ (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová - GUS. 

Komorný výber z tvorby Márie Banášovej (*1952, Podolínec) s akcentom na “keramické plastiky”, má cieľ prehodnotiť keramickú tvorbu autorky v kontexte slovenskej výtvarnej scény. Výstavný cyklus PROFILY prezentuje samostatné autorské profily, ktoré sú prepojené s plánovanou výskumnou a akvizičnou činnosťou galérie.

 

GRAFICKÉ PARTITÚRY / ZBYNĚK PROKOP (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid. 

Výber z aktuálnej intermediálnej tvorby predstaviteľa košickej scény Zbyňka Prokopa (*1962, Košice), absolventa pražskej AVU a v súčasnosti pedagóga Katedry vizuálnych umení a intermédií FU TU v Košiciach. Výstava prinesie kolekciu súčasnej tvorby autora komorného charakteru na rozhraní maľby, grafiky, tlače a hudobných (sonických) zápisov. Sprievodným podujatím bude sound-artová prezentácia / koncert autora pri interpretácií niektorých grafických partitúr. 

 

 

4. 12. 2019 - 31. 3. 2020

 

SACRAL ELEMENTUM IV. (Výstavný projekt TÉMA) | Kurátor: Mgr. art. Adam Macko.

Premiérový projekt nadväzuje na predošlé tematické realizácie pôvodných konceptov galérie o sakrálnych tendenciách v súčasnom umení. Pripravovaná výstava je novou aktualizáciou voľne nadväzujúcou na projekt Sacre-con (2017, EQO Sp. Hrhov) s akcentom na tematizáciu sakrálneho priestoru – vstup sakrálnej ikonografie do profánnych priestorov, sakrálnu ikonografiu cez individuálnu mytológiu autorov, rekontextualizáciu sakrálnej ikonografie v aktuálnom diskurze. 

Autori: Štefan Bačinský, Sára Biháryová, Pavol Červeniak, Mária Čorejová, Patrik Hábl (CZ), Martin Hreha, Rudolf Janák, Martin Kacvinský, Miloš Kopták, Jaroslav Švestka, Miroslav Žolobanič.

 

IMRICH SVITANA (Výstavný projekt PROFILY) | Kurátorky: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová - GUS. 

Výstava v kontexte prezentácií „umelcov Spiša“ uvedie komplexný výber komornej aj monumentálnej autorskej tvorby Imricha Svitanu, vrátane ojedinelých dokumentačných záznamov z autorovho archívu a to za obdobie vyše päť dekád. Dialóg všetkých zastúpených tvorivých oblastí, prioritne šperku, medailérstva, plastiky, kresby, fotografie a monumentálnych realizácií.

 

AKVIZÍCIE 2018 (Výstavný projekt ZO ZBIERKY) | Kurátorka: Mgr. Mária Šabľová - GUS. 

V roku 2018 galéria získala do zbierkového fondu 48 umeleckých diel. Limitovaný výber diel a autorov vytvára samostatný príbeh o budovaní zbierky: formou klasickej výstavnej prezentácie a screen-show budú všetky nadobudnuté diela komunikovať s návštevníkom. Výstava je realizovaná v rámci nového galerijného cyklu Otvorený depozit s cieľom interpretovať a prehodnocovať výtvarné umenie v zbierke galérie, vrátane popularizácie digitálne spracovaných diel. 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz