Vitajte v 3D prostredí virtuálnych prehliadok aktuálnych výstav!

 

 

        

NADIA ROVDEROVÁ: FOTOFATAL & SUZANNE PASTOR: PASTORAL

Výstava ako intermediálny dialóg fotografie, objektov a inštalácií v rôznych obsahových posolstvách dopĺňa prezentáciu súčasnej fotografie v stredoeurópskom kontexte a je prvou spoločnou prezentáciou autoriek na Slovensku. Cyklus výstav Dvojice. 

Viac informácií k výstave.

 

  

 

         

ROLAND NEUPAUER: TIME LOOP 

Premiérový profilový výstavný projekt je prehodnotením a recykláciou doterajšej tvorby autora Rolanda Neupauera. Inšpirácie medzi prírodnou krajinou a civilizáciou trhových mechanizmov sa stávajú hnacím motorom konštrukcie a dekonštrukcie obrazov. Cyklus výstav Profily.

Viac informácií k výstave.

 

 

        

UČITELIA I DEJATELIA

Výstava s jednoduchým, ale výstižným názvom reflektuje umeleckú činnosť pedagógov a osobností kultúry, výtvarne pôsobiacich na Spiši. Diela zo zbierky galérie a súkr. arch. 12 výtvarníkov sú ukážkou heterogénnych štýlov a tém, kt. spájajú vizuálne a tematické príbehy. Cyklus výstav Profily.

Viac informácií k výstave.

 

 

        

 

KRÍŽOM KRÁŽOM

Výstava Krížom Krážom je putovaním cez zbierku Galérie umelcov Spiša v hľadaní kríža ako znaku a symbolu v dielach 27 autorov zo zbierky v dialógu so 4 zahraničnými umelcami (CZ, ES, PL, PT). Cyklus výstav Zbierka v dialógu.

Viac informácií k výstave.

 

 

        

IVANA SLÁVIKOVÁ: PONÁRANIE / VYNÁRANIE

Výstava Ivany Slávikovej je poetickým imerzným zážitkom, ktorý prepája minulosť s prítomnosťou, hľadajúc diferentné roviny osobného prežívania. Cyklus výstav Profily.

Viac informácií k výstave.

 

 

       

ŠTEFAN KUBÍK: SOCHY – KRESBY 

Profilová výstava Štefana Kubíka (1941 – 2006) k  nedožitým osemdesiatim rokom je prierezom jeho tvorby s akcentom na sochu v dialógu s kresbami a skicami. Cyklus výstav Profily.

Viac informácií k výstave.

 

  

 

      

HUMAN ANIMAL I. / NAJBLIŽŠÍ PRÍBUZNÍ: OPICA – PES – MAČKA 

Diela 19-tich súčasných autorov zo 6-tich krajín reflektujú nielen spolužitie človeka a vybraných zvierat, ale aj významovú nadstavbu v rámci mytológie kolektívneho podvedomia. Cyklus výstav Téma.

Viac informácií k výstave.

 

 

 

      

 

U-POINTS – TRANZIT: MAREK JAROTTA

Tematická prezentácia výtvarníka s akcentom na problematiku tranzitných uzlových miest. Zastavenie pohybu v maľbe ako priestoru na otázku, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. Výstava je súčasťou projektu U-POINTS a výstavného cyklu Profily.

Viac informácií k výstave.

 

  

      

      

JOZEF SEDLÁK: FOTOGRAFICKÁ ESCHATOLÓGIA 

Fotografická výpoveď predstaviteľa konceptuálnej fotografie je zameraná na reflexie bytia a zaoberá sa otázkami posledných vecí človeka s posolstvom "vanitas vanitatum et omnia vanitas..." v nosných tematických celkoch. Výstavný cyklus Profily.

Viac informácií k výstave.

 

 

  

        

TELESKOP / VESMÍR V ZBIERKE 

Výstava zobrazuje atmosféru noci a nočnej oblohy so zaostrením na individuálne vesmíry mikro a makro astro / logických pozorovaní. Fokus na diela tridsiatich autorov zo zbierky galérie v dialógu so štyrmi zahraničnými umelcami (CA, ES, UA). Cyklus výstav Zbierka v dialógu.

Viac informácií k výstave.

 

  

 _________________________________________

 

VIRTUÁLNE 3D PREHLIADKY STÁLYCH EXPOZÍCIÍ

 

                      

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz