Projekt ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ je zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na činnosť galérie s cieľom prekročiť rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umenia a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz