Projekt ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ je zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na činnosť galérie s cieľom prekročiť rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umenia a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. 

 

ROK 2021 

Program Orbis Pictus je formátovaný pre prehliadky "naživo". Vzhľadom k opatreniam pripravujeme od mája krátkych video-sprievodcov.

 

ROK 2020

Harmonogram stretnutí (besied, prednášok, prezentácií):

 

1.) 19. 2. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Imrich Svitana

2.) 18. 3. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Sacrelacrum

3.) 1. 7. 2020   | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Finisáže výstav

4.) 30. 9. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Amalka Ľudmila Valenčíková

 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz