Škola v Galérii / Ponuka pre školy: I. POLROK 2021/2022

 

pondelok – piatok, 9.00 – 16.00. Vstupné: žiak / € 1; doprovod / zdarma; v cene prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Vstupné s obrazovým sprievodcom – zošitom: žiak / € 2;  doprovod / zdarma. Program je určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať!  Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.

 

JANUÁR –  FEBRUÁR, 2022

 

  • PAKETÁŽ | Vytváranie živých sôch obaľovaním ľudského tela do papiera, spojené s fotením výtvorov. K výstave Štefan Kubík: Sochy – Kresby.

 

  • SYMBOLY | Definícia, objavovanie a tvorba symbolov kombinovanou technikou, inšpiráciou sa stanú diela výstavy Krížom Krážom. 

 

  • POD HLADINOU | Liatie farebného akrylu a vytváranie štruktúr a obrazcov na veľkoformátovom podklade. K výstave Ponáranie / Vynáranie.

 

------ 

 

EDU-ART / CELODENNÝ EDUKAČNÝ PROGRAM PRE ŠKOLY

Vstupné: žiak = 1 dielňa / € 2,50; doprovod / zadarmo. Vstupné s obrazovým sprievodcom: žiak / € 3,50; doprovod / zadarmo. V cene: prehliadka výstav, prednáška / prezentácia, tvorivé dielne, výtvarný a propagačný materiál.

 

Program je zameraný na výchovu umením prostredníctvom prednášok a obrazových prezentácií, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie výtvarného umenia.

 

NA STIAHNUTIE -> Vzor harmonogramu celého programu

 

 ------ 

Škola v Galérii OnLine / Ponuka pre školy v rámci virtuálneho – dištančného vyučovania

 

Ponukový list „Škola v Galérii OnLine“ je určený pre žiakov a učiteľov, ktorí vyučovací čas v dištančnej škole chcú stráviť aj s Galériou umelcov Spiša pri vzdelávacej a tvorivej výtvarnej činnosti prostredníctvom webovej stránky, kde sme pripravili on-line manuály, mediácie a videá k aktuálnym výstavám a plánovaným dielňam. Ponúkame výtvarné úlohy v pracovných listoch s interpretáciami diel / .pdf formát; video-mediácie ako virtuálne prehliadky výstav, výtvarné dielne k rôznym výtvarným a remeselným technikám a iné aktuálne ponuky.

  • Instant show – „rýchla“ virtuálna komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy spojená s riešením jednoduchých asociačných úloh vo forme krátkeho videa.
  • Tvorivé dielne – zamerané na aktuálne výstavy a výtvarné techniky spojené s riešením kreatívnych úloh v pracovných listoch.
  • Galerijný skauting – ponuka tlačených detských sprievodcov k výstavám, vhodná didaktická pomôcka aj k výučbe humanitných predmetov. Cena: 1 € alt. 1 KP / 1 sprievodca. Ponuka sprievodcov -> TU.
  • Kreatívne ateliéry – náučné inštruktážne videá, postupy tradičných a netradičných výtvarných techník.
  • U – POINTS – on-line putovanie za „zabudnutými sochami“ v meste Spišská Nová Ves. Odhaľte s nami príbehy sôch s pomôckou – tlačenej mapy / cena: 1 € alt. 1 KP / 1 mapa. Viac o projekte -> TU.

 

Kontakt:  

Mgr. Anna Timková, programy@gus.sk, 053 4174621

 

         

 

      

 

   

 

   

 

   

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz