PROGRAM PRE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

 

MÁJ - JÚN

1. 5. 2019 – 30. 6. 2019 ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Vstupné: žiak / € 1, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy a tvorivá dielňa (výtvarný materiál). Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.

 

MAMA ALBERTÍNA 

Edukačný program realizovaný pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. Program zameraný na život významného slovenského diplomata, politika a letca realizovaný formou prednášky a tvorivej dielne. Prednášku vedie historik Juraj Pavlis, pracovník Múzea Spiša. Na tvorivej dielni sa inšpiráciou pre žiaka stáva obraz Portrét ženy od Jozefa Hanulu, znázorňujúci matku Albertínu Štefánikovú. Výsledkom je vlastná interpretácia portrétu technikou kresby na prírodný papier. Podujatie realizované v spolupráci s Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi. 

 

ŠESTNÁSTKA

Tvorivá dielňa pre školy k stálej expozícii Terra Gothica. Tvorba 3D šestnástich domčekov z papiera skladaním, maľovaním a lepením na "geometrický" plán mesta SNV s pokusom o návrat do histórie i architektúry prostredníctvom interpretácie obrazu Šestnástka od Ľudovíta Čordáka.  

 

ORIGINÁLNY HERBÁR - EKO GRAFIKA

Dielňa k výstave Lena Jakubčáková - Baba z lesa zameraná na prírodu a jej poklady. Preskúmajte netradičnú podobu výtvarnej grafiky: spolu zistíme, že finálny grafický list nevzniká len prenášaním obrazu z matrice pripravenej ľudskou rukou, ale že existujú aj iné možnosti záznamu videného na grafický list. 

 

KRIVÉ ZRKADLO 

Tvorivá dielňa k výstave Bahama - Really? zameraná na pochopenie myšlienok a predstáv umeleckého zoskupenia Bahama. Žiak si vyskúša netradičnú techniku tlače z hĺbky v podobe suchej ihly z tetrapeaku. Obsahovým námetom maľby sa náasledne stane ironická kritika spoločnosti, o akú sa pokúšali aj členovia uvedenej výtvarnej skupiny. V závere sa všetky žiacke práce spoja v jedno veľké leporelo. 

 

ABECEDA 26

Tvorivá dielňa k výstave A–Z / Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu ručného a strojového písma. Úlohou žiaka bude vytváranie vlastného textu ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na štvorčekový papier A4 a na klasickom písacom stroji. K tvorivej dielni a výstave je pripravený Sprievodca výstavou od A - Z za 1 € / ks.

 

KRAJINA - NEKRAJINA 

Tvorivá dielňa k výstave Križovatky nápadov zameraná na hľadanie krajiny v zdanlivo nečitateľných obrázkoch. Žiak si technikou fúkaného tušu vytvorí obrázok plný machúľ, v ktorých však následne bude hľadať svoju vlastnú krajinu - nekrajinu: obrázok nakoniec dotvorí maľbou.     

 

 

!! MESAČNÁ VÝZVA NA MÁJ - JÚN / POHĽADNICA PRE RODIČOV

Tvorivá dielňa venovaná Dňu matiek (12. 5.) a Dňu otcov (16. 6.). Tvorba dekoratívnej pohľadnice z papiera kombinovanou technikou – scrap-booking, kde sa dieťa naučí vypísať pohľadnicu s presnou adresou i vlastným blahoželaním určeným pre rodičom. V konečnej fáze sa zahráme na veľkú poštu a list si ozdobíme vlastnou známkou a pečiatok.


 

----- 

Registrácia, info:

053 417 46 28, 0948 882 719, programy@gus.sk

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz