PROGRAM PRE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

Využite Kultúrne poukazy 2018 na platbu vzdelávacích programov a tvorivých dielní v Galérii umelcov Spiša do 12. 11. 2018!

 

ŠPECIÁLNA PONUKA!  Prednášky z dejín výtvarného umenia

3. 9. – 15. 12. 2018 

Vstupné: € 1 / študent, doprovod / zdarma. Doba trvania: cca 60 min. Program určený pre SOŠ, GYM. Po dohode s galerijným pedagógom môže ísť i o cyklické stretnutia alebo samostatné prednášky. Potrebné vopred dohodnúť deň a hodiny.

 

Súbor odborných prednášok z dejín výtvarného umenia koncipované pre študentov stredných škôl ako doplnok k výučbe estetiky, dejín umenia a výtvarnej výchovy. Prednášky, odborne vedené kunsthistorikom GUS − PhDr. Vladimírom Beskidom, sú primerané veku študenta a doplnené názornými obrazovými ukážkami diel.

 

-----

3. 9. – 2. 12. 2018 ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Vstupné: žiak / € 1, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame priniesť si ochranný odev.

 

TEPANIE

Tvorivá dielňa realizovaná k výstave MAĽBOU VANIE, SOCHOU MRAZÍ... (slovenský sochobraz) je zameraná na netradičnú techniku tepania zahroteným kovovým nástrojom do viečka na zaváranie. Žiak sa oboznámi s remeselnou technikou spracovania mäkkých kovov za studena. Do mäkkej kovovej podložky si žiak vyskúša vytepať zaujímavé tvary a vzory, ktoré vo výsledku vytvoria na povrchu kovovej podložky zaujímaví kovový reliéf. Lektorky: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová.

 

MÔJ POZDRAV JUBILANTOM 

Tvorivá dielňa zameraná na kresbu a maľbu pastelom podľa výtvarných diel umelcov na výstave JUBILANTI 2018. Žiak vytvorí na výkres formátu A3 reprodukciu diela ním vybraného umelca. Bude sa snažiť svojou kresbou verne napodobniť videný originál obrazu alebo sochárskeho diela. Svojím dielom, tak vytvorí pomyslený pozdrav pre jubilujúcich umelcov zo zbierok galérie. Lektorky: Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová.

 

-----

 

12.12. 2018 – 31. 3. 2019 ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Vstupné: žiak / € 1, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame priniesť si ochranný odev.

 

CHYBA MÔJHO VIDENIA?

Tvorivá dielňa realizovaná k výstave ,,Utopus ČSR + Čas pre nové utópie (?)“ zameraná na vzťah medzi divákom a objektmi – pomníkmi minulosti, prítomnosti i budúcnosti vytvorenými človekom umelcom i nie umelcom. Žiak technikou kašírovania vytvorí známu postavu z pomníka v mestskom parku a na výkrese doplní o graffiti kresbu fixami. Cieľom je predstaviť mesto ako priestor, ktorý definuje a zároveň vytvára zmenu, pričom projektovanie ideálnych miest navodzuje predstavu ideálnej spoločnosti.

 

ABECEDA 46

Tvorivá dielňa k výstave A–Z / Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu ručného a strojového písma. Úlohou žiaka bude vytváranie vlastného textu ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na štvorčekový papier A4 a na klasickom písacom stroji. 

 

RETUŠ

Príď a vyskúšaj si prácu reštaurátora pri vypĺňaní a vyfarbovaní chýbajúcich častí na tlačených čierno  bielych i farebných  printových reprodukciách vytvorených z originálnych  diel Emila Makovického.     

 

----- 

Registrácia, info:

053 417 46 28, 0948 882 719, programy@gus.sk

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz