PROGRAM PRE ŠKOLY ǁ ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Vstupné: žiak / € 1; doprovod / zdarma; v cene prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Vstupné s obrazovým sprievodcom – zošitom: žiak / € 2;  doprovod / zdarma. Program je určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať!  Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev. Lektorky galérie: Mgr. Anna Timková, Mgr. Kamila Paceková.

Využite Kultúrne poukazy na platbu vzdelávacích programov a tvorivých dielní v Galérii umelcov Spiša! 

________________________ 

 

NOVINKA! PONUKA PRE STREDNÉ ŠKOLY

Vstupné: študent / € 1; doprovod / zdarma. Využite Kultúrne poukazy  na platbu vzdelávacích programov a tvorivých dielní v Galérii umelcov Spiša. Trvanie: 45 min.

 

Program je špecificky prispôsobený potrebám a požiadavkám stredných škôl, spĺňa formu „rýchlej prehliadky“ a interaktívnej asociačnej dielne v trvaní jednej vyučovacej hodiny.

 

DISKUSNÉ ZNAKY

Prehliadka výstav v podobe "INSTANT SHOW“ - predstavenie konceptuálnych zámerov výstav formou diskusie viazanej na jednoduché asociačné úlohy. Živé umenie vedené umelcami výstav a lektorkami galérie. 

________________________  

 

SEPTEMBER – NOVEMBER, 2020

pondelok – piatok | 9.00 – 16.00

 

GALERIJNÝ SKAUTING

Staň sa galerijným skautom! Vďaka edukatívnej pomôcke preskúmame priestory a výstavy galérie s množstvom zaujímavých hier v sprievode galerijného maskota – Svišťa.

 

ŠABlÓNY V UMENÍ

Zásady a limity používania „šablón“ vo výtvarnom umení. Hravá interpretácia diel dvoch vizuálnych umelcov z výstavy Sample Data / Richard Kitta & Martin Kudla.

 

TLAČIARENSKÝ ŠKRIATOK

Hra s písmenkami a tvorba nových kusov nábytku. Inšpiráciou sa stanú diela z výstavy a edukatívného sprievodcu Narnia: Iný príbeh.

 

MÄKKÉ SKULPTÚRY

Tvorivá dielňa k výstave Amalky Ľudmily  Valenčíkovej / Priestor (IN)dentity, zameraná na tvorbu skulptúr z odpadových materiálov.

 

________________________ 

 

TVORIVKY / TVORIVÉ DIELNE KU KALENDÁRIU

SEPTEMBER – OKTÓBER: PO GOTICKEJ CESTE

Vstupné: žiak / € 2 – cena zahŕňa sprievodcu.

Zaujímavé jesenné putovanie s galerijným Svišťom po Gotickej ceste stálou expozíciou Terra Gothica s tlačeným sprievodcom Galerijný skauting. Jedinečná príležitosť vytvoriť si mapu detského cestovateľa historickými pamiatkami Slovenska.

 

NOVEMBER: DIVADELNÍČEK                                                                        

Vstupné: žiak / € 1

Výtvarný workshop pre školy k Roku slovenského divadla. Tvorba objektov – rekvizít k predstaveniu.

 

________________________ 

 

PROGRAM EDU-ART/ Edukatívny celodenný vzdelávací program

Vstupné: žiak = 1 dielňa / € 2,50; vstupné s obrazovým sprievodcom – zošitom: žiak / € 3,50; doprovod / zadarmo. V cene: prehliadka výstav, prednáška / prezentácia, tvorivé dielne, výtvarný a propagačný materiál. Program prispôsobíme adekvátnej skupine žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ. Je potrebné sa vopred objednať! 

 

Program je zameraný na výchovu umením prostredníctvom prednášok a obrazových prezentácií, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie výtvarného umenia.

 

SEPTEMBER – OKTÓBER: DNI EURÓPSKÉHO KULTÚRNÉHO DEDIČSTVA / Venované významným historickým pamiatkam Spiša (UNESCO).

NOVEMBER – DECEMBER: FEMALE ART / Žena vo výtvarnom umení – živé umenie s autorkou Amalkou Ľudmilou Valenčíkovou.


 ________________________ 

 

NA STIAHNUTIE -> PROGRAMOVÁ PONUKA

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz