PROGRAM PRE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

 

SEPTEMBER 2019  –  NOVEMBER 2019

pondelok – piatok ǁ 9.00 – 16.00

 

Vstupné: žiak / € 1 - € 1,50; doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy a tvorivá dielňa (výtvarný materiál). Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.

 

 

FIGURÁLNA MAĽBA

Tvorba figurálnej maľby jednoduchými a rýchlymi ťahmi za pomoci špachtlí. Podnetom a inšpiračným zdrojom sa pre žiakov stanú diela výstavy Paulína Halasová: You deserve art! Vybrané dielne bude lektorovať autorka osobne.

 

 

SPRIEVODCA ZÁHRADAMI

Koncept záhrad v umení výstavy Záhady záhrady  si žiaci ozrejmia prostredníctvom skladačky – Sprievodcu výstavou so zaujímavými interpretačnými úlohami. Do 15. 10. bude súčasťou dielne prehliadka exteriérovej expozície galérie Záhrady umenia s nadstavbou tvorivých úloh.

 

 

FOTOKOLÁŽ

Originálnu koláž z fotografií,  ústrižkov z tlače a dokresľovaním, podľa príbehov prerozprávaných z imaginárneho sveta snov, si vytvoríme v dialógu s dielami priamo na výstave Hommage à Albert Marenčin.

 

 

TOPKY ZO ZBIERKY

! Iba do 29. 9. 2019

Hra s umením – modelovanie, strihanie, farbenie a veľa ďalšej kreatívnej činnosti odohrávajúcej sa vo výstavnom priestore TOP Akvizície 2017 – 2018. Edukatívnou pomôckou sa pre žiaka stáva hravý Sprievodca výstavou s množstvom úloh a zaujímavosti.

 

 

!! MESAČNÁ VÝZVA NA SEPTEMBER = PRÍCHOD JESENE

KORUNA STROMU

Spoznávanie a spájanie primárnych, sekundárnych a terciárnych farieb hravým spôsobom s tematikou prírodnín a príchodu jesene.

 

----- 

Registrácia, info:

053 417 46 28, 0948 882 719, programy@gus.sk

 

 

NA STIAHNUTIE -> Kompletný program Škola v galérii <- klik 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz