PROGRAM PRE ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018 / 2019

 

12.12. 2018 – 31. 3. 2019 ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Vstupné: žiak / € 1, doprovod / zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Program určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať! Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.

 

CHYBA MÔJHO VIDENIA?

Tvorivá dielňa realizovaná k výstave ,,Utopus ČSR + Čas pre nové utópie (?)“ zameraná na vzťah medzi divákom a objektmi – pomníkmi minulosti, prítomnosti i budúcnosti vytvorenými človekom umelcom i nie umelcom. Žiak technikou kašírovania vytvorí známu postavu z pomníka v mestskom parku a na výkrese doplní o graffiti kresbu fixami. Cieľom je predstaviť mesto ako priestor, ktorý definuje a zároveň vytvára zmenu, pričom projektovanie ideálnych miest navodzuje predstavu ideálnej spoločnosti.

 

ABECEDA 46

Tvorivá dielňa k výstave A–Z / Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku zameraná na tvorbu ručného a strojového písma. Úlohou žiaka bude vytváranie vlastného textu ručným písaním zrezaným drievkom a tušom na štvorčekový papier A4 a na klasickom písacom stroji. 

 

RETUŠ

Príď a vyskúšaj si prácu reštaurátora pri vypĺňaní a vyfarbovaní chýbajúcich častí na tlačených čierno  bielych i farebných  printových reprodukciách vytvorených z originálnych  diel Emila Makovického.     

 

 

!! MESAČNÁ VÝZVA NA FEBRUÁR / KARNEVALOVÁ MASKA  

Tvorivá dielňa realizovaná k stálej expozícii Terra Gothica. Tvorba karnevalovej masky v duchu neogotiky určená len pre detské hlavičky. Príď si s nami urobiť klobúčik v tvare gotickej veže a škrabošku v tvare gotického oka - okna. 

 

----- 

Registrácia, info:

053 417 46 28, 0948 882 719, programy@gus.sk

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz