Projekt ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ je zameraný na medziodborové kultúrne podujatia nadväzujúce na činnosť galérie s cieľom prekročiť rámec výtvarného umenia, pričom dochádza k vzájomnej interakcii umenia a k jeho chápaniu v širších súvislostiach. Zámerom projektu je sprístupnenie vybraných umeleckých žánrov pre rôzne cieľové skupiny a vekové kategórie. 

 

ROK 2021 

Harmonogram stretnutí (besied, prednášok, prezentácií):

1.) 2. 6. 2021 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Virtuálne prehliadky

2.)18. 8. 2021 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Mágia Petra Župníka

3.) 22. 9. 2021 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Postmoderné zviera

4.) 21. 10. 2021| ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Nerast / Degrowth

5.) 27. 10. 2021| ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Alan Hyža nielen o Spiši

6.) 28. 10. 2021| ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Paralelné svety 

7.) 25. 11. 2021| ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Klasický versus nový foto-dokument / Pavol Breier a Ján Viazanička

 

 

ROK 2020

Harmonogram stretnutí (besied, prednášok, prezentácií): 

1.) 19. 2. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Imrich Svitana

2.) 18. 3. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Sacrelacrum

3.) 1. 7. 2020   | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Finisáže výstav

4.) 30. 9. 2020 | ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: Amalka Ľudmila Valenčíková

 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz