FEBRUÁR = LOCK V GALÉRII UMELCOV SPIŠA

 

Galéria umelcov Spiša ‒ kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja je vzhľadom ku karanténnym opatreniam vyplývajúcim z nariadení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v mesiaci február zatvorená pre verejnosť. Galerijný LOCK sme využili na nevyhnutné opravné práce vo výstavných a kancelárskych priestoroch, ako aj na prípravu grantov, nových programových balíčkov a edukačných materiálov pre širokú verejnosť a školy rôznych typov, ako aj na intenzívnu odbornú a publikačnú činnosť.  

 

Štyri nové výstavné projekty!

V termíne od 22. 2. 2021 uvádzame štyri nové výstavné projekty:  

Jozef Sedlák: Fotografická eschatológia: výstava v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej z cyklu Profily je fotografickou výpoveďou predstaviteľa konceptuálnej fotografie. Viac info -> KLIK TU

U-Points / Tranzit: Marek Jarotta: prezentácia veľkoformátových originálnych malieb v koncepcii Kataríny Balúnovej uzatvára projekt U-Points a zameriava sa na nosnú tému verejných priestorov v kontexte urbanizmu a architektúry. Viac info -> KLIK TU

Teleskop / Vesmír v zbierke v unikátnej kurátorskej koncepcii kurátorky galérie Kataríny Balúnovej interpretuje mikro a makrokozmos optikou 30-tich umelcov zo zbierky v dialógu so štyrmi zahraničnými autormi v rámci cyklu Zbierka v dialóguViac info -> KLIK TU

Vytvorené na Slovensku _Suvenir Spiš 2020: výstava z výstupov kreatívnych workshopov na Spiši  prináša v réžii autorky projektu Niny A. Šoškovej originály moderných suvenírov, inšpirovaných Spišom v dielach šiestich slovenských umelcov a dizajnérov. Viac info -> KLIK TU

 

Programy alternované aj vo formáte Galérie OnLine na webovej stránke a sociálnych sieťach! 

❺ Tohtoročne prvé kolo obľúbeného projektu Ženy On Line 9: Cigánske tkanice odštartujeme  v piatok, 19. 2. 2021 o 14.00: v inštruktážnom videu nám postup tvorby farebných tkaníc predvedie lektorka – odborná pracovníčka galérie Kamila Paceková.

❻ On-line program pre rodiny s deťmi Nedeľný kreatívny ateliér: Nezbední škriatkovia pripravujeme na nedeľu, 28. 2. od 13.00.  Prostredníctvom pracovných listov, pripravených galerijnou edukátorkou Annou Timkovou sa naučíme, ako si vytvoriť rozprávkové postavičky technikou dokresľovanej koláže.

 

Nový formát „karanténnej“ komunikácie Galéria OnLine i naďalej funkčný!

Naďalej intenzívne dopĺňame nový formát "karanténnej" komunikácie Galéria OnLine, prebiehajúci vo virtuálnom prostredí webovej stránky galérie a na spravovaných sociálnych sieťach Facebook, Instagram a YouTube. Tento prezentačný formát prináša informácie o činnosti, fotogalérie o zbierke, umelcoch, výstavách, vybraných dielach a inštruktážne videá k tvorivým dielňam. Online programy sú bezplatné a bez časového obmedzenia. Počas celého mesiaca február ponúkame programy pre školy aj v rámci dištančného vyučovania: Formy mediácie umením v Galérii OnLine (virtuálne prehliadky priestorov, pracovné listy, inštruktážne videá a ponuka tlačených sprievodcov k výstavám). 

 

 

 NA STIAHNUTIE -> TS a PROGRAM 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz