OKTÓBER – BABIE LETO V GALÉRII UMELCOV SPIŠA

 

Galéria umelcov Spiša, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravila na mesiac október bohatú programovú ponuku výtvarných workshopov, dielní, besied – rozhovorov o umení a sólového koncertu čínskeho hudobníka Kehana Zhanga. Začiatkom mesiaca sa zapájame do iniciatívy Víkend otvorených parkov a záhrad s programom špecifických tvorivých dielní a prehliadok exteriérových expozícií Záhrada umenia a Galéria pri dufarte. V balíčku výstav sú okrem stálych expozícií v interiéri sprístupnené iba do konca mesiaca aj sezónne výstavy v exteriéri galérie a mesta: stála expozícia 16-tich sochárskych diel Záhrada umenia, banerová výstava Zo zbierky, keramické plastiky z fundusu galérie od Petra Smika v Galérii pri dufarte a banerová výstava U-Points / Utilitárne body nainštalovaná v mestskom parku pred budovou galérie. Aktuálne výstavy uvádzajú dielo spišskej výtvarníčky Amalky Ľudmily Valenčíkovej v profilovej výstave Priestor: (IN)dentity, tematické reflexie ilustrácie a keramiky v projekte Narnia / Iný príbeh a tvorbu dvojice Martin Kudla & Rišo Kitta v multi-mediálnej prezentácii Sample Data. V rámci galerijnej pedagogiky prinášame okrem interpretačných tvorivých dielní k výstavám, celodenného programu EDU-ART a programu pre stredné školy Diskusné znaky, nový koncept komentovanej exteriérovej exkurzie po sochárskych realizáciách mesta Spišská Nová Ves v rámci projektu U-Points – s galériou po meste.

 

Galéria je otvorená utorky – piatky  od 10.00 do 17.00, v nedeľu od 11.00 do 16.00. Prvú nedeľu v mesiaci, 4. 10., je vstup voľný. Dlhé dni s umením sprístupňujú návštevníkom výstavy do 19.00: v piatok, 9. 10. a v stredu, 21. 10. 2020.

 

❶  V termíne 1. 10. – 30. 10. je v parku mesta Spišská Nová Ves posledný mesiac sprístupnená banerová výstava U-Points / Utilitárne body regiónu Spiš: mapovanie sochárskych objektov vo verejnom priestore miest a obcí regiónu Spiša, ktoré vznikali od 50. r. 20. st. po súčasnosť.

 

❷  V dňoch 9.10. (piatok) a 11. 10. (nedeľa) sa v spolupráci s Národným Trustom, n. o. zapájame do Víkendu otvorených parkov a záhrad, a to ponukou komentovaných prehliadok výstav v exteriéri galérie a konceptom tvorivých dielní orientovaných na umenie land-artu.

 

❸  Už tradične v piatok,  9. 10. od 16.00 – 19.00 uvedieme ďalší výtvarný workshop v rámci projektu ŽENY ON LINE 8 / Mix-média. Venovať sa budeme tvorbe dekorov na plátenú tašku kombinovanou technikou, pod vedením lektorky Jitky Novákovej. Vstupné: 4 € / osoba.

 

❹  Odborné kolokvium v kurátorskej koncepcii Mgr. Zuzany Juháziovej pod názvom U-Points: Umenie vo verejnom priestore / Socha verzus architektúra sa uskutoční v termíne 21. 10. – 22. 10. Témou kolokvia je prezentácia projektov o sochárskych realizáciách v urbánnom prostredí na Slovensku a v Česku. Podujatie je organizované v rámci projektu U-Points / Utilitárne body regiónu Spiš. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

❺  V stredu 21. 10. v čase 19.00 – 20.30 sa uskutoční ďalší Koncert v galérii. Sólový husľový recitál čínskeho interpreta Kehana Zhanga je z produkcie Hevhetia. Vstupné: 5 € / osoba.

 

❻  Nedeľný kreatívny ateliér / Októbrový list prebiehajúci poslednú nedeľu v mesiaci, 25. 10. v čase 13.00 – 15.30, je súčasťou špeciálnych nedeľňajších programov určených pre rodiny s deťmi. Tentokrát je ateliér orientovaný na netradičnú tvorbu maľovaného listu pre starých rodičov. Vstupné: 2 € / osoba.

 

 

 

________ 

NA STIAHNUTIE:  PROGRAM,  TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz