VÝTVARNÁ SÚŤAŽ!!!  SLOVENSKÝ ORNAMENT OČAMI SPIŠIAKOV

 

Termín súťaže: 9. 1.– 30. 5. 2017

Ukončenie súťaže: do 31. 5. 2017, vernisáž: jún 2017

 

0. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi a pedagógmi okresu Spišská Nová Ves

Témy:  Vlastný ornament

           ↘ Výtvarné stvárnenie ľudového ornamentu z tvorby Štefana  Leonarda Kostelničáka a jeho školy

 

Organizátori: Školské úrady Smižany a Spišská Nová Ves, KR VYV, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Súkromné etnografické múzeum Humno Košice

Preberanie výtvarných prác: Národopisné múzeum Smižany, kontaktná osoba: Margita Kočišová

Podmienky súťaže: Do súťaže je možné prihlásiť výtvarné práce (formát A4 alebo A3) jednotlivcov i spoločné práce žiakov a pedagógov. Jeden autor môže prihlásiť 1 – 3 práce.

Kritéria hodnotenia: Originálnosť stvárnenia ornamentu a realizácia tradičných i netradičných výtvarných techník.

 

Bližšie informácie:

Obecný úrad Smižany:  PaedDr. Viera Skoumalová, 053/ 4431483 kl. 214, viera.skoumalova@smizany.sk

Galéria umelcov Spiša, Sp. Nová Ves: Mgr. Anna Timková, Mgr. Lenka Králová, 053/ 4174628 – 23; 0948 882 719, programy@gus.sk; projekty@gus.sk

Národopisné múzeum Smižany: Margita Kočišová, 0917 746 336, narodopis@muzeumspisa.com

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz