KOLOKVIUM: UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU

Utorok, 20. 3. 2018, 11.00 - 12.00

 

III. UMELEC VERSUS (ne)INTELEKTUÁL / mediácia výtvarníkmi

 

  • art. Eva Tkáčiková, voľná umelkyňa / pedagogička:

           E.T. a didaktické pomôcky mediátora.

Príspevok vychádza zo širokého spektra autorkiných edukačných činností, využívajúcich netradičné didaktické pomôcky a aplikáciu skúseností s artefiletikou a galerijnou pedagogikou.  V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberá neprofesionálnou výtvarnou tvorbou, určenou pre deti, mládež a dospelých. Životným poslaním autorky je tvoriť a približovať tvorbu divákom prostredníctvom zážitku z priamej komunikácie s umelcom.

                 Eva Tkáčiková (alias E. T.) je umelkyňa s dlhoročnou pedagogickou skúsenosťou. Voľná tvorba absolventky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave siaha od oblasti grafického experimentu ku performancii, junk-artu až ku LED sci-fi svetelným inštaláciám. Pracuje s prvkami telesnosti, využíva vizuálne hry a prvky sarkazmu. Pedagogicky pôsobí na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

 

 

  • art. Erik Sikora, voľný umelec / pedagóg:

           Džumelec a mediácia písmena dž.

Autor si už vo svojej diplomovej práci vytvoril bytosť Tvoridlo, aby zisťoval, čo sa očakáva od super-hrdinu tvorivosti. Odvtedy skúma, akým spôsobom sa dá každodenne sprostredkúvať spôsob džumeleckého uvažovania nad vecami, či už prostredníctvom youtube, pesničiek, prednášok alebo pečakučí. Tematicky sa dozviete napríklad o tom, prečo by ste si mali urobiť domáci vodopád, čo vám prináša Tatica slovenská, ako Vám zmení život premenovanie dážďovníka a čo znamená trojhrbé srdiečko v slovenskom znaku.

                 Erik Sikora momentálne pôsobí ako doktorand na Fakulte umení TU  a ako učiteľ na strednej filmovej škole v Košiciach. Ako vizuálny umelec si vychutnáva role videoartistu, youtubera, domáceho hudobníka, performera, edukátora. Tematicky potvrdzuje alebo vyvracia predstavy, že umelec je  automat na tvorivosť či záchranca sveta. V r. 2013 bol nominovaný na Cenu Oskára Čepana a v r. 2015 sa stal laureátom ceny zlínskeho salónu mladých.

 

 

  • Mišo Hudák, voľný autor:

           Vrstvy mesta.

Východné pobrežie je organizácia v meste Košice, kde sa autor už takmer dekádu pokúša o rozvoj verejných priestorov, verejného života, aktívneho občianstva a ďalších mestských atribútov. Jedným z hlavných nástrojov Východného pobrežia je mapovanie rozmanitých vrstiev mesta, čo aj je gró príspevku.

                Mišo Hudák študoval dokumentárny film na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a architektúru a nové médiá na Technickej univerzite v Košiciach. Založil organizáciu Východné pobrežie, nakrúca dokumentárne filmy a píše knihy o Košiciach, kde žije a tvorí. 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz