4. prezentačný blok / FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / Zabudnuté miesta miest a obcí v boji o prežitie

 

  •  10:30    Mgr. art. Mišo Hudák – člen OZ Východné pobrežie (Košice): Len Atlasy nestačia

Príspevok poukazuje na potrebu dokumentácie a katalogizácie umeleckých diel vo verejnom priestore, ktoré mali prebehnúť pred mnohými rokmi, aby sme dnes mohli aktívne diela chrániť, ošetrovať a ponechávať ich na svojich miestach, prípadne im hľadať vhodnejšie pozície. OZ Východné pobrežie hľadá, obnovuje, vytvára, udržuje, vylepšuje a dbá na mestský charakter miest a sídiel. Občianske združenie formálne vzniklo vo februári roku 2009, ale rôzne neformálne aktivity pod týmto názvom začalo vytvárať už v rokoch 2006 a 2007. Formalizácia právneho štatútu súvisela s jasnejšou koncentrovanou predstavou portfólia aktivít a s plánmi získavať na ich realizáciu zdroje z verejných financií, grantových a dotačných schém.

 

  • 10:50    Mgr. Kristína Šebejová; Mgr. Slavo Capek, PhD. – zoskupenie Ta Take Town (Prešov): Príbeh jedného sídliska: medzi pragmatizmom a vizionárstvom

Medzi pragmatizmom a vizionárstvom, mosty medzi minulosťou a prítomnosťou. Príbeh jedného sídliska. Komentovaná prehliadka urbanizmu a architektúry najzelenšieho prešovského sídliska, ktoré je symbolom doby, v ktorej vzniklo. Ta Take Town je priestorom na prezentáciu textov inšpirovaných mestom Prešov a mestským prostredím vo všeobecnosti. Forma nie je určená, v zmysle hesla účel svätí prostriedky… Prevláda voľný štýl vychádzajúci z reálnych aj fiktívnych príbehov alebo asociácií. Je vítaná nadsázka, humor, irónia. Takzvaný „mestský text“ k nám prehovára svojským jazykom, ktorý sa od iných prostredí výrazne líši a odlišuje sa aj špecifickým typom inšpirácie. 

---

Mgr. art. Kristína Šebejová, pôsobí ako grafická dizajnérka a je spoluzakladateľkou novín Ta Take Town. Venuje sa najmä knižnému dizajnu, webovému dizajnu a brandingu firiem. V súčasnosti je študentkou Sokratovho inštitútu, na ktorom realizuje aj časť projektu Reč mesta, ktorý sa zaoberá vizuálnym smogom vo verejnom priestore.

Mgr. Slavomír Capek, PhD, je odborným asistentom na pedagogickej fakulte prešovskej univerzity (Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy). Je spoluzakladateľom novín Ta Take Town. V súčasnosti je členom prípravného tímu EHMK Prešov 2026 za sekciu vizuálna kultúra. Zaoberá sa dejinami a teóriou architektúry, mapovaním architektúry a verejného priestoru 20. a 21. storočia v meste Prešov. Vo voľnej tvorbe sa venuje kresbe, ilustrácii a komornej plastike.

 

  • 11:30    Akad. mal. Peter Pollág, ArtD., maliar, grafik, ilustrátor; umelec zo Spiša: Realizácia mozaiky „Zelená Hora - Tábor bratríkov na Spiši“ v Poprade pred tridsiatimi rokmi

Autor vo forme video-vizitky predstaví monumentálnu mozaiku umiestnenú na priečelí budovy obchodného centra v Poprade. Popisuje priebeh prác, vzniknuté prekážky a problémy spojené s realizáciou a spoluprácu s mozaikarskou dielňou z Ustředí uměleckých řemesel v Prahe. V závere pojednáva o stave diela po 30 rokoch a predstaví možnosti jeho revitalizácie.

---

Akad. mal. Peter Pollág, ArtD. sa venuje maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, sklenej i kamennej mozaike a monumentálnym sochárskym realizáciám. Zúčastnil sa početných maliarskych sympózií v Grécku, Taliansku, Holandsku a bol na tvorivých študijných pobytoch v Zimbabwe, Zambii, Číne, Izraeli, Taliansku, Grécku, Etiópii, Iráne, a i. Peter Pollág je členom a v súčasnosti predsedom Spolku výtvarníkov Slovenska. Stál pri zrode Galérie Žltý dom Vincenta Polakoviča v Poprade a je jedným zo zakladateľov Danubiana Meulensteen Art Museum  Bratislava.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz