2. prezentačný blok / SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / Možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú

 

  •  13:00     Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD., výtvarníčka a pedagogička, Súkromná stredná umelecká škola, Žilina: Umelec a verejný priestor – Osudy sochárskeho diela Alexandra Trizuljaka

Príspevok sa zameria na predstavenie charakteru najdôležitejších vývojových fáz tvorby sochára Alexandra Trizuljaka. Analýza konkrétnych príkladov sa upriami na premeny situovania vybraných sochárskych diel v priestore a čase. Faktory času, zmena majiteľa, nepochopenie na strane užívateľa – to všetko má rozhodujúci vplyv na osud každého umeleckého diela.

---

Mgr. art. Pavla L. Trizuljaková, PhD. je textilnou výtvarníčkou a pedagogičkou. Príležitostne sa venuje kurátorským projektom zameraným na prezentáciu liturgického umenia. V posledných rokoch sa zaoberá štúdiom, dokumentáciou a výskumom diela rodičov – umelcov sochára Alexandra Trizuljaka a maliarky Evy Trizuljakovej. Pôsobí na Súkromnej umeleckej škole v Žiline ako vedúca odboru propagačného výtvarníctva.

 

  • 13:30    Mgr. Gabriela Garlatyová, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej, Košice; kurátorka Mestskej galérie, Rimavská Sobota: Sochárske realizácie Marie Bartuszovej vo verejnom priestore miest: Košice, Levoča, Vyšné Ružbachy, Rožňava, Michalovce a Tatranská Lomnica

Príspevok predstaví tvorbu Marie Bartuszovej so zameraním sa na sochárske realizácie, ktoré vznikli ako oficiálne objednávky v období 60. až 80. rokov 20. storočia, ďalej dielo vytvorené v rámci sympózia vo Vyšných Ružbachoch v roku 1977 a tvorbu site-specific objektov, ktoré vytvorila na stromoch v prostredí svojej záhrady. Ako súvisí súkromná ateliérová tvorba s objednávkami pre verejné priestranstvo, ktorých realizáciu kontrolovali a schvaľovali komisie iniciované totalitným režimom? Odpovede ponúkajú práve samotné diela ako aj ich modely, skice a dokumenty.

---

Mgr. Gabriela Garlatyová je historičkou umenia, kurátorkou Mestskej galérie v Rimavskej Sobote, od roku 2014 je kurátorkou Archívu Marie Bartuszovej v Košiciach. Venuje sa súčasnému umeniu ako aj umeniu obdobia 60. – 80. rokov 20. storočia. Počas svojej profesionálnej praxe bola kurátorkou mnohých autorských výstav súčasných umelcov. Kurátorsky sa podieľala na autorských výstavách Marie Bartuszovej, ktoré sú sprevádzané publikačnou činnosťou (napr. v Múzeu moderného umenia vo Varšave, 2015; v Alison Jacques Gallery v Londýne, 2016; v súčasnosti sa podieľa na príprave výstavy v Tate Modern, 2021).

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz