3.  Neo-štruktúra a neo-podstata | Martin Kolčak – umelec, doktorand na FUTU Košice, Odbor Intermédií. Téma otázky života na dysonovej sfére, individuálne vesmíry, možný vývoj človeka

 

Anotácia: Prednáška reaguje na futurologické koncepty vývoja našej fyzickej existencie vo vesmíre, s ohľadom na ontologické poznatky a technologickú vyspelosť a stavia ich do pozície umeleckého diela v rámci interdisciplinárneho kontextu.

 

Curriculum Vitae: Martin Kolčak (1984) je umelec venujúci sa digitálnym technológiám, člen umeleckej skupiny DIG a projektu DIG gallery s fokusom na nové médiá. Pôsobí ako doktorand na Fakulte umení a pedagóg  na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Ako autor sa pohybuje v digitálnom 2D / 3D prostredí. Okrem vlastnej autorskej tvorby, ktorej jadro tvorí motion dizajn a animácia, stojí za viacerými umeleckými kooperáciami v rámci umeleckej skupiny DIG, vydavateľstva Dive Buki alebo filmovej produkcie Titus Film. Pre jeho práce je príznačná vizuálna skratka, abstrakcia a „ikonickosť“.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz