Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície galérie

 

Predmetom projektu „Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu zo stálej expozície galérie“ boli diela zo stálej expozície Jozefa Hanulu: dve olejové maľby a kresba prevedená pastelovou technikou.

Stála expozícia Jozefa Hanulu je atraktívna, vizuálne i obsahovo zaujímavá pre verejnosť, preto bolo potrebné vyzdvihnúť estetické a výtvarné kvality originálov, ktoré boli danými deštrukciami výrazne znehodnotené. Portréty sú jej dôležitou súčasťou, keďže ide o osoby historicky známe, podieľajúce sa na verejnom živote. 


Diela boli v stave, ktorý sťažoval ich ďalšiu manipuláciu a v niektorých prípadoch i prezentáciu. Vyžadovali si kompletný reštaurátorský zásah, najmä po estetickej stránke. Reštaurovaním sa diela očistili, spevnila sa podložka i farebná vrstva a zabezpečili sa tak pre účely vystavenia. Uskutočneným reštaurovaním diela získali na kvalite i umeleckej hodnote, sú chránené pred nepriaznivými faktormi a predlžila sa ich životnosť. 
Reštaurovanie pastelu a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz