Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

 

V treťom projekte „Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sme sa zamerali na kresby a maľby Jozefa Hanulu, ktoré spadajú prevažne do obdobia autorových štúdií v Budapešti a v Mníchove a tesne po nich (koniec 19.st.). Kresby s figurálnymi motívmi sú študijné akty akademického charakteru, prevedené mäkkým prírodným uhľom, dotiahnuté do realistických detailov. 


V prvej fáze reštaurovania sa prehodnotili a eliminovali nežiaduce prvky, stabilizovala sa hmotná podstata podložky a v ďalšej fáze sa pristúpilo k výtvarnému a estetickému sceleniu diel, s dôrazom na zachovanie originality. Ošetrením a konzervovaním sa zabezpečila ochrana diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžila sa tak ich životnosť. Zároveň sa stabilizovala kvalita diel v stálej expozícii. Reštaurovanie kresieb a malieb Jozefa Hanulu vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz