KOLOKVIUM: UMENIE AKO ÚNIK Z CHAOSU

Utorok, 20. 3. 2017, 10.00 - 10.40

 

II. QUO VADIS / ultra súčasné témy a nástroje v edukácii

 

  • Michaela Stopková, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove:

           Temná strana sociálnych sietí – manipulačný rýchlokurz

Sociálne siete v posledných rokoch neslúžia len na komunikáciu a zábavu, ale stali sa aj významným marketingovým priestorom a dôležitým inštrumentom pre tvorbu verejnej mienky. Väčšina ľudí si myslí, že všetky aktivity na sociálnych sieťach sú pravé. Nevedia a nechcú si predstaviť, že sociálne siete môžu byť manipulovateľné. Príspevok charakterizuje pojem manipulácia, popisuje legálne a nelegálne praktiky vedúce k dosiahnutiu falošných aktivít na sociálnych sieťach za cieľom získania predaja, prestíže a manipulácie verejnej mienky.

                 Michaela Stopková je externou študentkou doktorandského štúdia v odbore všeobecná jazykoveda na FF PU v Prešove. Z odborného hľadiska sa venuje analýze a interpretácií sociálnych sietí, pôsobením umelej inteligencie v médiách. Jej dizertačná práca je zameraná na znakovú povahu súčasných textov elektronických médií určenú adolescentnému príjemcovi.

 

 

  • Štefánia Petreková, CVTISR – Múzeum špeciálneho školstva v Levoči:

           Multizmyslová interaktívna expozícia nielen pre nevidiacich.

 

Múzeum špeciálneho školstva (patriace pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou, s komplexnou dokumentáciou v oblasti špeciálneho školstva, špeciálnej pedagogiky a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením. Stála expozícia s rozlohou takmer 200 m2 ponúka interaktivitu, edukáciu, zábavu, ale aj priestor na odbornú diskusiu a experiment. Vstúpime do múzea 21. storočia a prostredníctvom zmyslov budeme spoznávať výnimočné exponáty.

                 Štefánia Petreková pracuje so zdravotne znevýhodnenými, najmä nevidiacimi. 20 rokov pracovala v jedineč-nej Slovenskej knižnici pre nevidiacich ako redaktorka celoslovenských slepeckých periodík. Od r. 2008 je vedúcou Múzea špeciálneho školstva v Levoči, jedinej inštitúcie s týmto zameraním v celej strednej Európe, ktoré môžeme nazvať aj múzeom 21. storočia.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz