Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov: Maľby a kresby Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša

 

V druhom projekte „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov: Maľby a kresby Jozefa Hanulu zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sme sa zamerali na reštaurovanie diela zo stálej expozície Jozefa Hanulu, konkrétne ide o olejomaľbu zobrazujúcu portrét ženy.

Dielo vykazovalo lokálne výpadky farebnej vrstvy po celom formáte, maľba bola zanesená depozitom a inými nečistotami. Dielo bolo krehké, degradované a poškodené s početnými perforáciami. Na povrchu maľby sa nachádzali nečistoty a stmavnutý lak, ktorý do výraznej miery skresľoval výraz a pôvodný kolorit maľby.

Pri reštaurovaní sa dôraz kládol na rešpektovanie umeleckohistorickej hodnoty diela a jeho originality, tomu bol prispôsobený aj jeho postup. Na začiatku reštaurovania sa stabilizovala hmotná podstata podložky a následne sa pristúpilo k výtvarnému a estetickému sceleniu diela. Reštaurovanie diela od Jozefa Hanulu – Portrét ženy vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz