Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša

 

V Galérii umelcov Spiša diela nielen nakupujeme, čím rozširujeme zbierkový fond, ale ich aj chránime a reštaurujeme. Vďaka projektu „Preventívna ochrana, konzervovanie a reštaurovanie zbierkových predmetov na papierovej podložke: Emil Makovický zo zbierky Galérie umelcov Spiša“ sme ošetrili 76 poškodených diel autora Emila Makovického. Vybrané diela zahŕňajú viaceré námety opakujúce sa v tvorbe autora, najmä figurálne výjavy, skice, portréty, a iné žánrové či prírodné námety. Kresby sú väčšinou prevedené grafitom, tušom, gvašom a akvarelom.


Ošetrením a konzervovaním sme zabezpečili ochranu diel pred nepriaznivými faktormi, ktoré poškodzujú diela a predĺžili sme tak ich životnosť. Ošetrenie a konzervovanie vykonala reštaurátorka Mgr. art. Jarmila Tarajčáková, ArtD.

 

Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz