Škola v Galérii OnLine / Ponukový list pre školy v rámci virtuálneho – dištančného vyučovania

Ponukový list „Škola v Galérii OnLine“ je určený pre žiakov a učiteľov, ktorí vyučovací čas v dištančnej škole chcú stráviť aj s Galériou umelcov Spiša pri vzdelávacej a tvorivej výtvarnej činnosti prostredníctvom webovej stránky, kde sme pripravili on-line manuály, mediácie a videá k aktuálnym výstavám a plánovaným dielňam. Ponúkame výtvarné úlohy v pracovných listoch s interpretáciami diel / .pdf formát; video-mediácie ako virtuálne prehliadky výstav, výtvarné dielne k rôznym výtvarným a remeselným technikám a iné aktuálne ponuky.

  • Instant show – „rýchla“ virtuálna komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy spojená s riešením jednoduchých asociačných úloh vo forme krátkeho videa.
  • Tvorivé dielne – zamerané na aktuálne výstavy a výtvarné techniky spojené s riešením kreatívnych úloh v pracovných listoch.
  • Galerijný skauting – ponuka tlačených detských sprievodcov k výstavám, vhodná didaktická pomôcka aj k výučbe humanitných predmetov. Cena: 1 € alt. 1 KP / 1 sprievodca. Ponuka sprievodcov -> TU.
  • Kreatívne ateliéry – náučné inštruktážne videá, postupy tradičných a netradičných výtvarných techník.
  • U – POINTS – on-line putovanie za „zabudnutými sochami“ v meste Spišská Nová Ves. Odhaľte s nami príbehy sôch s pomôckou – tlačenej mapy / cena: 1 € alt. 1 KP / 1 mapa. Viac o projekte -> TU.

 

 

marec – jún, 2021 

Škola v Galérii / Ponukový list pre školy na II. polrok

 

pondelok – piatok, 9.00 – 16.00. Vstupné: žiak / € 1; doprovod / zdarma; v cene prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Vstupné s obrazovým sprievodcom – zošitom: žiak / € 2;  doprovod / zdarma. Program je určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ. Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať!  Na dielne odporúčame priniesť si vlastný ochranný odev.

 

NEGATÍV VS. POZITÍV

Interakcia s dielami známeho fotografa Jozefa Sedláka priamo vo výstavnom priestore. Technika kresby, pri ktorej sa bežná kancelárska guma stane tou najdôležitejšou pomôckou.

 

SÁM NA STANICI

Skicovanie tušom a drievkom interiéru železničnej a autobusovej stanice s domaľovaním jednotlivých farebných plôch, na motívy diel výstavy U-Points - Tranzit: Marek Jarotta.

 

TAJUPLNÝ VESMÍR

Výroba pečiatky z machovej gumy alebo kartónu s vesmírnym námetom s následným otláčaním farby na tmavý koženkový podklad, ktorý vo výsledku zložíme do TELESKOPU. Inšpirácia výstavou Teleskop / Zbierka v dialógu.

 

Kontakt:  

Mgr. Anna Timková, programy@gus.sk, 0948 882719; 053 4174621

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz