M O B I L N É   F O T O D I E L N E

 

Lektor: SZYMON NOWAK  (ASP Krakow, PL)

 

 

Szymon A. Nowak sa narodil v Rzeszovie v roku 1984. Študoval Nové médiá na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2005) a Intermédia na Akadémii výtvarných umení (ASP) v Krakove, PL (2008). Od roku 2014 pracuje na Fakulte grafiky (WG) na Akadémii výtvarných umení (ASP) v Krakove. Od roku 2016 je členom nadácie Intermedia Arts Development Foundation. Je tiež členom umeleckej skupiny Flaming Lips Of Love. Spolupracuje medzi inými z Múzeom Histórie Fotografie (MHF) v Krakove, a z „Podkarpacka Zachęta”. Svoje diela prezentoval na mnohých výstavách v Poľsku a zahraničí.  Žije a pracuje v poľskom Krakove.

 

 

O TVORBE

Szymon A. Nowak je interdisciplinárnym umelcom. V svojej tvorbe využíva rôzne médiá ako fotografia, videoinštalácia, interaktívna inštalácia a zvuková inštalácia. Vo fotografickej tvorbe sa zameriava na otázky týkajúce sa širšieho poňatia ľudskej identity , napr. Stratený, 5 minút, Ethernal, Butoh).  V posledných rokoch často presahuje vizuálne médiá, napr. Ruach, Behave, Duo. V týchto prácach sa hlavne zameriava na skúmanie hraníc ľudského vnímania.

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz