M O B I L N É   F O T O D I E L N E

 

Lektor: PETER ANČIČ  (VŠVU Bratislava)

 

 

 

Peter Ančič (nar. 1978) študoval v rokoch 1998 – 2002 fotografiu na Institute tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opave, v rokoch 2003 – 2010 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí na Katedre fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde od roku 2010 pôsobí ako odborný asistent na Katedre fotografie. Svoje diela vystavoval v rámci samostatných i skupinových výstav na Slovensku i v zahraničí.

 

 

O TVORBE

Voľná tvorba Petra Ančiča reflektuje žánrovú rôznorodosť: ucelené sú sociálno-kritické cykly v inscenovaných portrétnych sériách Generácia 89, Husákova generácia, či Couples, kde v statických portrétoch redefinuje “stratené” generácie na pomedzí socializmu a kapitalizmu a ich postavenie v novej spoločnosti. Ďalším okruhom tvorby je krajina, kde napr. v cykle Nočné krajiny autor zobrazuje bezútešnosť preľudnených sídlisk v kontexte obrazovej správy o stave slovenských miest, kde porevolučná sloboda postupne umožnila presídľovanie hlavne strednej vrstvy obyvateľstva. K projektu uvádza: “Sídliská s architektúrou betónových viacpodlažných domov husto koncentrovaných na predmestiach predstavovali ideál urbanistického riešenia miest počas komunizmu. Sprievodným znakom takéhoto  riešenia bývania bola postupná strata identifikácie sa s prostredím a odcudzenie sa obyvateľov týchto sídlisk navzájom.“

 

 

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz