Ľ U DO V Í T  Č O R D Á K 

 

O AUTOROVI

 

Narodil sa 8. februára 1864 v Košiciach. Bol to významný výtvarník a krajinár, ktorý bol žiakom košického výtvarníka Vojtecha Klimkoviča. V roku 1883 začal študoval na Škole pre vzdelávanie profesorov kreslenia v Budapešti. Na Akadémii výtvarných umení v Prahe študoval v rokoch 1889-1895 u českého maliara u grafika Juliusa Mařáka. Jeho tvorba je prevažne realistická s prvkami romantizmu. V roku 1895 sa stal členom pražského spolku Mánes, bol zakladajúci člen Nemzeti salónu v Budapešti. Zomrel 28. júna 1937 v Košiciach.

 

O TVORBE  

 

Tvorba Ľudovíta Čordáka bola v začiatkoch ovplyvnená obrazmi Juliusa Mařáka, u ktorého istú dobu pôsobil. Pre tieto diela bola príznačná vertikálnosť, uzatvorenosť priestoru a pohľady do vnútra. V 90. rokoch 19. storočia uprednostňoval zobrazovanie krajiny v tlmenom osvetlení, krajiny v opare, počas súmraku, prevažne v zemitých odtieňoch. Po návrate z Prahy sa usadil v Košiciach natrvalo. Absolútne zmenil rukopis, začal zobrazovať východoslovenskú krajinu s otvorenou kompozíciou, prežiarenú slnkom, presýtené vzduchom. Priblížil sa zásadám impresionizmu a luminizmu.

 

NEWSLETTER
NOVINKY PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

počítadlo.abz.cz